Mangfold og inkludering.  Her er 10 konkrete tiltak man kan gjøre for å skape et mer mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø.

Mangfold og inkludering

Jasmine Mordal er ansatt som Bedriftssykepelier/HMS- rådgiver i Medco dinHMS. Hun brenner for mangfold og inkludering og deler raust tips og konkrete tiltak man kan gjøre for å skape et mer mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø.

1. Nulltoleranse for diskriminering. Ha en klar og håndhevbar policy mot diskriminering og trakassering, og oppfordre ansatte til å rapportere uakseptabel atferd.
2. Inkluderingspolicy. Utvikle og kommuniser klare retningslinjer for inkludering som alle ansatte er kjent med og må følge.
3. Kjønnsnøytral språkbruk. Bruk kjønnsnøytralt og inkluderende språk i alle interne og eksterne kommunikasjonskanaler.
4. Ledelsens engasjement. Ledelsen bør aktivt vise sitt engasjement for mangfold og inkludering ved å delta i relevante aktiviteter og initiativer. Del ut regnbuepins, armbånd eller annet utstyr som ansatte kan bruke for å vise sin støtte. Heng opp regnbueflagget på kontoret under Pride-måneden.
5. Mål og evaluering. Sett konkrete mål for mangfold og inkludering, og følg opp med regelmessige evalueringer av fremdriften.
6. Medarbeiderundersøkelser. Gjennomfør jevnlige undersøkelser for å få tilbakemelding fra ansatte om deres opplevelser og utfordringer knyttet til mangfold og inkludering.
7. Mangfoldige sosiale arrangementer. Organiser sosiale aktiviteter som feirer ulike kulturer og høytider, og oppfordre alle ansatte til å delta.
8. Kjønnsnøytrale toaletter. Implementer kjønnsnøytrale toaletter på arbeidsplassen.
9. Intern kommunikasjon. Bruk interne kommunikasjonskanaler til å dele informasjon om mangfoldsinitiativ og suksesshistorier.
10. Bedriftsdeltakelse i Pride-parader. Organiser deltakelse i lokale Pride-parader og -arrangementer, og oppmuntre ansatte til å delta.

Disse tiltakene kan bidra til å skape et mer mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø der alle ansatte føler seg trygge, verdsatt og respektert. Implementering av slike tiltak krever engasjement fra både ledelse og ansatte, og en kontinuerlig innsats for å opprettholde et inkluderende arbeidsmiljø

Relaterte artikler