Blanchard ledertrening

Blanchard
Ledertrening

Hvorfor trenger man gode ledere?
Ledere er den drivende kraften i din organisasjon. De har en helt sentral rolle i å sikre operasjonell suksess gjennom hele organisasjonen. Lederes ansvar er å oversette den strategiske visjonen og målene fra øverste ledelse inn i de operasjonelle planene for teamene. De må vite hvordan de skal engasjere og støtte sine ansatte for å oppnå resultater. Til slutt må de fremme utviklingen av medarbeiderne for å sikre langsiktig suksess for organisasjonen og etablere sitt fremtidige lederskap.

Blanchard har i en årrekke tilbudt sine kurs også som virtuelle, instruktørledede kurs og har egne varianter av kursene som er tilpasset denne leveranseformen. Det er også utviklet et eget virtuelt kurs i Å lede virtuelt, hvor man får innføring i å lede ansatte som eksempelvis arbeider fra hjemmekontor.

Gode ledere endrer alt

"Bunnlinjen; Har du ikke gode ledere, har du et seriøst problem. Dårlige ledere koster tid, talent og penger for din organisasjon."

Ken Blanchard
Grunnlegger og primus motor
Blanchard ledertrening
Kontakt oss

Hvordan skape de beste lederne?

Vår ledertreningsprosess viser hvordan vi arbeider med deg for å lytte, planlegge, handle og evaluere for å skape suksess i læringsprosessen. Du forteller oss om dine største lederutfordringer, så utarbeider vi et design for strategi og tilrettelegger et treningsprogram som vil støtte utvikling og gi suksess på disse områdene. Vi hjelper deg selvfølgelig på alle nivåer i prosessen.

Skap lidenskapelige og
produktive lederteam

Gode ledere vet hvordan de skal motivere og inspirere medarbeiderne sine, ved å samle de sammen rundt delte visjoner og mål.

Skap resultater

Gode ledere er nøkkelen for å øke de ansattes engasjement ved å minne dem på hvordan de har gjort det bra tidligere, forbedre produktivitet og bedre resultatet på bunnlinjen.

Skap en god arbeidsplass

Gode ledere etablerer en kultur som bygger på tillit, samarbeid og kontinuerlig læring. Dette hjelper deg både med å beholde de beste talentene og tiltrekke deg nye.

Blanchard ledertrening

"Ken Blanchard har utviklet en lederskapsmodell som baserer seg på fasilitatorlederskap. Dette handler i stor grad om hvordan du best mulig kan tilrettelegge og utvikle dine medarbeidere i din ledergjerning. Jeg vil gå så langt som å si at denne modellen er den modellen som er best tilpasset den Norske lederskapsmodellen og dens verdier i dag."

Pål Lillebø,
CEO Medco dinHMS
Pål Lillebø CEO

Kurs

Vi tilbyr kurs på alle nivå, her er et utvalg:

SLII bygger på den mest lærte ledermodellen verden over. Den lærer ledere hvordan de skal gi sine medarbeidere det de trenger til rett tid for å øke medarbeiderutviklingen og bygge en mer produktiv og lidenskapelig arbeidsstyrke.

Selvledelse lærer individer tankesett og ferdigheter som kreves for å bli autoriserte, proaktive selvledere, ta ansvar for sin egen suksess og forplikte seg til å oppnå resultater for sine organisasjoner.

Grunnleggende ledelse setter i gang nye ledere på vei til suksess ved å gi dem den nødvendige treningen og ferdighetene som kreves for å være effektive ledere.

Teamledelse lærer ledere hvordan man velger og bruker riktig lederstil for et team sitt utviklingsstadium, slik at de med hell kan lede team-initiativer.

Din partner for ledertrening

"I nesten fire tiår har The Ken Blanchard Companies utviklet verdens beste ledere. Vi er eksperter i operativt lederskap, opplæringsledere som vet hvordan de skal få resultater, samtidig som de dyrker et miljø som engasjerer og inspirerer sine ansatte.

Hver organisasjons mål er mangfoldig: Bygge lederstyrke, skape individer som er selvgående, forbedre ansattes engasjement eller leder et endringsinitiativ. Uansett hva du jobber med, har vi en løsning som hjelper deg med å møte disse behovene på en måte som oppnår varige resultater."

Rune Haugen, Instruktør Blanchard Norway
Rune Hagen, instruktør, lederutvikling, Blanchard NorwayLes mer, og meld deg på kurs
Ledertrening

Hva vi kan tilby

  • Kartlegging av arbeidsmiljø
  • Tilpasset kartlegging
  • Tiltak og oppfølging
  • Arbeidsmedisin og legetjeneste
  • Kurs
  • Tilgjengelig fagpersonell
  • Rask time
  • Gode tekniske løsninger

Kontaktinformasjon

Her kan du komme i kontakt med oss

Ikon av person
Ikon av koffert
Ikon av konvolutt
Ikon av telefon
Er din bedrift eksisterende kunde?
Ikon av binders
Ikon av lokasjonspil
Ikon av snakkeboble
Eller
Ikon av telefon
02022
Takk, skjemaet ditt er sendt inn!
Det skjedde en feil!
Simple Service Icon

Engasjert

Svært mange av våre ansatte har arbeidet i selskapet i en årrekke. De er ekstremt engasjerte og dedikerte til sine kunder. Alle kunder av Medco dinHMS får en fast HMS-rådgiver som blir kjent med selskapet.
Simple Service Icon

Faglig

Dette gjør vi ved å være kontinuerlig faglig oppdatert.
Vi har spisskompetanse i bredden av det HMS-faglige og arbeidsmedisinske området
Simple Service Icon

Målrettet

Våre ansatte jobber målrettet for at du som kunde skal få bistand fra oss til å nå dine mål. Det være å holde sykefraværet lavt, godt HMS arbeid, eller å få smilefjes fra Mattilsynet. Vi hjelper deg.
Simple Service Icon

Pålitelig

Sist men ikke minst er vi pålitelige. Man kan stole på oss. Våre ansatte er punktlige, bistår på en profesjonell måte, og følger opp som avtalt. Til avtalt pris.