Om oss

Det er friskt å leve i nord!
Dette gjelder både i forhold til helse, lynne og klima.

Vi er tidligere Frisk i Nord SA, nå Medco dinHMS Hammerfest. Vi har hatt fokus på å forbedre finnmarksbedriftenes arbeidsmiljø siden 1983, og er den eldste bedriftshelsetjenesten i fylket.

Vi hjelper bedrifter av alle størrelser og bransjer med å tilrettelegge for god helse, trivsel og trygghet.

Vi er en bedriftshelsetjeneste som er kvalitetsvurdert og godkjent av Arbeidstilsynet.

Vi jobber forebyggende

Forebyggende og helsefremmende arbeid er vårt hovedfokus.

Vi ønsker å bidra til økt trivsel, større arbeidsglede og dermed større verdiskaping i arbeidslivet.

​Våre medarbeidere har bred og solid kompetanse for å løse utfordringer knyttet til den enkelte bedrift og medarbeider.

Rådgivning

Vårt tverrfaglige team stiller sin kompetanse til din disposisjon som rådgivere innen helse-, miljø og sikkerhetsarbeid.

​Opplæring og rådgivning er en viktig forebyggende tjeneste.

Vi tilbyr åpne kurs og bedriftsinterne opplegg etter behov.

Innemiljø

Innemiljø omfatter både det psykososiale, organisatoriske og det fysiske arbeidsmiljø.

Motiverte medarbeidere gir det lille ekstra for bedriften. Et godt arbeidsmiljø styrker bedriftens omdømme. Trivsel gir arbeidsglede og motivasjon. Trivsel er grunnlaget for sunn helse og overskudd. En arbeidsplass hvor medarbeiderne trives er en god arbeidsplass.

Vi bidrar med ulike kartlegginger av arbeidsmiljøet for å finne ut hvor skoen trykker og hjelper med å foreslå tiltak.

​Kartlegging av fysisk arbeidsmiljø gjør vi ved å utføre målinger av inneklima, støy, gasser, lys og mikrobiologi. Arbeidsutstyr og arbeidsstillinger er også viktige områder hvor vi bistår med ergonomiske kartlegginger og rådgiving.

Sikkerhet

Sikkerheten for arbeidstakerne skal alltid være i høysete.

Risikoanalyser, vernerunder og et godt system for systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid kan avdekke uønskede situasjoner.

​Vi gir råd for å hindre skader og ulykker.

Kropp

Kroppen er hele mennesket. God helse er vår viktigste ressurs. Høyt sykefravær er en av de største utfordringene i samfunnet. ​Gjennom kartlegginger og samtaler med medarbeidere og ledere får vi resepten på hva som er gode tiltak både for individ og organisasjon.

Vi tilbyr:

  • Målrettet helseundersøkelse av risikoutsatte
  • Arbeidsmiljøsamtaler
  • Rådgivningssamtaler ved sykefravær
  • Personlig veiledning i forhold til kropp og helse
  • Synsergonomi ved dataarbeidsplass
  • Samtaler og oppfølging ved rusproblemer på arbeidsplassen

Vårt tverrfaglige team stiller sin kompetanse til din disposisjon som rådgivere innen helse-, miljø og sikkerhetsarbeid.

Alt fra arbeidsmiljøutfordringer med psykososial/organisatoriske problemstillinger til inneklima, ergonomi og arbeidshelse kan du spørre oss om.

Vi arbeider for deg!

Bygg Hammerfest

Lokasjon

Her holder vi til:
Strandgaten 25, 9600 Hammerfest

Direktenummer:
 78 40 72 60
E-post: hammerfest@medco-dinhms.no

Åpningstider:
Mandag-fredag: 08.00 - 15.30

Velkommen!

Kontakt oss

Våre ansatte

Marte Ostad-Pettersen

Bedriftssykepleier og HMS-rådgiver
Erfaren sykepleier med omfattende erfaring med bl.a. Covid smittevern

Ida Elise Kristine Sundby

HMS-rådgiver

Karl Fredrik Rønbeck

HMS-rådgiver og avdelingsleder
Bakgrunn fra medisinstudier, samt fra psykiatrien på Finnmarkssykehuset. Har i tillegg utdannelse innenfor ledelse, samt befalsskole. I tillegg bred erfaring fra privat sektor.

Anne Jorunn Strand

HMS-rådgiver og bedriftssykepleier
Sykepleier med lang erfaring fra kommunehelsetjeneste og bedriftshelsetjeneste. Har god kompetanse også på fysisk/verneteknisk arbeidsmiljø samt avholder førstehjelpskurs, helseundersøkelser og rådgivning.

Nina Helberg Aurebekk

Sjømannslege & Petroleumslege

Hilde Bergtun

Yrkeshygieniker og HMS-rådgiver
Utdannet ergoterapeut med mastergrad, HMS verneingeniør og personlig trener. Har lang erfaring fra arbeid i BHT, særlig innen feltene ergonomi, belysning, inneklima og risikovurdering.

KontaktINFOMASJON

Her kan du komme
i kontakt med oss 😊

Ikon av person
Ikon av koffert
Ikon av konvolutt
Ikon av telefon
Er din bedrift eksisterende kunde?
Ikon av binders
Ikon av lokasjonspil
Ikon av snakkeboble
Eller
Ikon av telefon
02022
Takk, skjemaet ditt er sendt inn!
Det skjedde en feil!

Lokale kurs hos oss

Vi kan hjelpe deg med alt innen BHT

Våre tjenester