Legeklinikker, Medco dinHMS

Arbeidshelse

Helsekontroll hos oss: Vi har spesialister innen allmennmedisin, arbeidsmedisin og bedriftsleger på alle våre kontorer.

Trenger du ny vaksine, en helsesjekk, attester, legetime eller har andre utfordringer av medisinsk karakter? Da kan vi hjelpe fra våre lokale kontorer. Hos oss får du stort sett time samme dag.

Konsultasjoner

Våre bedriftsleger spesialister i arbeidsmedisin, gjennomfører daglig en rekke konsultasjoner for våre kunders ansatte. Særlig gjelder dette arbeidsrelaterte plager, men dersom vi har kapasitet, hjelper vi også de som opplever lang ventetid hos fastlege. Vi bistår også de som ikke har fastlege i nærområdet.

Kontakt oss

Attester: 
Offshore, sjømann, fly, dykker og fører

Har du behov for attest i forbindelse med jobb eller reise?
Vi tilbyr de fleste typer attester og kan ordne attester på dagen ved behov.

Mange helsekontroller gjennomføres på grunn av krav om å få en attest som er nødvendig for å utføre et bestemt arbeid. Dette er ikke det samme som en arbeidshelseundersøkelse, men vi ser at mange av våre kunder gjør dette samtidig, ettersom dette blir mest effektivt, da det ofte er mye av de samme undersøkelsene som skal gjøres.

Helseundersøkelse i forbindelse med utstedelse av offshoreattest og sjømannsattest er hjemlet i lov og forskrift. Disse undersøkelsene følger et standard sett med tester og legeundersøkelse. Formålet er å finne ut om arbeidstaker er såkalt «helsemessig skikket» til å arbeide på henholdsvis plattform (fast installasjon) eller båt (flytende fartøy/installasjon). Det betyr i praksis at formålet med helseundersøkelsen er å kartlegge hvorvidt helsemessige forhold kan komme i konflikt med sikkerheten om bord på installasjon/fartøy. Det er fastsatt konkrete krav til helse i forskriften. De som eventuelt ikke tilfredsstiller kravene, må søke om dispensasjon fra henholdsvis Fylkesmannen eller Sjøfartsdirektoratet. Selv om disse attestene er de vanligste, finnes det en rekke andre attester. Noen av disse er attest for flygende personell, dykker-attest, fallskjerm-attest, attest for diverse førerkort og attest for førere på jernbanen.​​​​​​​​

Arbeidsmedisin

Hva vi kan tilby

  • Arbeidsmedisin
  • Helsekontroll
  • Konsultasjoner
  • Attester
  • Sakkyndighetsvurderinger
  • Kurs
  • Digitale løsninger
  • Kort ventetid

Kontaktinformasjon

Her kan du komme i kontakt med oss

Ikon av person
Ikon av koffert
Ikon av konvolutt
Ikon av telefon
Er din bedrift eksisterende kunde?
Ikon av binders
Ikon av lokasjonspil
Ikon av snakkeboble
Eller
Ikon av telefon
02022
Takk, skjemaet ditt er sendt inn!
Det skjedde en feil!
Simple Service Icon

Engasjert

Svært mange av våre ansatte har arbeidet i selskapet i en årrekke. De er ekstremt engasjerte og dedikerte til sine kunder. Alle kunder av Medco dinHMS får en fast HMS-rådgiver som blir kjent med selskapet.
Simple Service Icon

Faglig

Dette gjør vi ved å være kontinuerlig faglig oppdatert.
Vi har spisskompetanse i bredden av det HMS-faglige og arbeidsmedisinske området
Simple Service Icon

Målrettet

Våre ansatte jobber målrettet for at du som kunde skal få bistand fra oss til å nå dine mål. Det være å holde sykefraværet lavt, godt HMS arbeid, eller å få smilefjes fra Mattilsynet. Vi hjelper deg.
Simple Service Icon

Pålitelig

Sist men ikke minst er vi pålitelige. Man kan stole på oss. Våre ansatte er punktlige, bistår på en profesjonell måte, og følger opp som avtalt. Til avtalt pris.