Medco dinhms

Våre kunnskapsrike
ansatte er nå å finne
på 24 ulike lokasjoner
i Norge.

Alle Medco dinHMS
Medco dinHMS er en leverandør innen bedriftshelsetjenester (BHT), og har i mer enn 30 år vært en ledende bedriftshelsetjenesteaktør i Norge. Helt siden oppstarten har vi vært kjent for vår gode, fleksible og kundenære service.

Vi oppfyller alle lovpålagte krav.

Medco dinHMS leverer BHT til en rekke ledende virksomheter, både små og store, privat og offentlig. Vi har alltid lagt vekt på å være fleksible og tilpasse oss våre kunders behov.

For at du som kunde enkelt skal kunne benytte våre tjenester, har vi nå 24 lokasjoner i Norge, og vi strekker oss stadig til nye steder.
KOntakt oss

Pål Lillebø, CEO

Medco dinHMS
“ Forebyggende helsearbeid er viktig for mange bransjer. Kostnaden ved langtidssykemeldte medarbeidere og ansatte som får skader på jobb er betydelig. Vi bistår virksomheter med å ta ned kostnaden og bidrar til et sunnere arbeidsliv.

Økt samarbeid og tettere integrering av virksomhetene gjør at vi nå dekker Sør- og Vestlandet, samt Oslo-regionen godt. Det gjør at vi kan tilby flere store virksomheter et helhetlig tilbud innen bedriftshelsetjenester. “
  • 200 ansatte
  • 24 lokasjoner i Norge
  • Over 30 års erfaring
  • Dyktige ansatte og gode digitale løsninger
  • Bistår store og små, privat og offentlig
  • Sertifiserte og faglig sterke innen BHT
LES MER

Hvorfor velge oss

Menneske: Vi trives på jobb, har høy kompetanse og tar godt vare på kundene våre. Vår samarbeid med Blanchard Norway gir våre kunder tilgang til et av verdens mest brukte ledertreningsprogram, med konkrete verktøy på norsk.

Ledelse: Vårt faglige nettverk kan veilede bedriftens ledere i vanskelige situasjoner ved alt fra sykefraværsoppfølging til mer alvorlige hendelser.

System: Vi tilbyr en to digitale løsninger, det ene er en HMS-løsning som heter Mentor, med moduler som avvikshåndtering, håndbøker og risikokartlegginger. I tillegg har vi vår BHT-portal for digitale handlingsplaner, risikovurderinger og vernerunder, samt samling av alle rapporter levert kunde. Vi bistår også med kvalitets - og miljøsystem.

Visjon - Sammen skaper vi arbeidsglede!

Vår visjon er enkel, som vi både er opptatt av internt og for våre kunder.
Våre verdier:
Engasjert, Kompetent, Pålitelig og Løsningsorientert.

Vi er lokaliserte over hele Norge.

Vi har unik kompetanse med mange praktiske verktøy og online løsninger,
som forenkler og effektiviserer ditt
HMS-arbeid.

Vi bistår ALLE bransjer, privat og offentlig.

Hvem er vi?

Noen av landets største bedriftshelsetjenester har gått sammen og dannet dinHMS gruppen, som bistår i bedriftenes forebyggende arbeid med å redusere skader og sykefravær, samt fremme trivsel på arbeidsplassen.

dinHMS gruppen består av:
Medco dinHMS
BRA! Astero Bedriftshelsetjenester
Univi
Saga BHT
PBL Mentor
Salutis HMS

Ofte stillte spørsmål

Her får du svar på vanlige spørsmål som vi i Medco dinHMS får:

Har bedriften vår krav på en bedriftshelsetjeneste?

Alle bedrifter har en næringskode, denne koden kan du finne i Brønnøysundregistrene ved å søke opp bedriften din her. Alle bedrifter som har krav på bedriftshelsetjeneste vil finne næringskode eller bransje
under §13.1 her >>.

Kan bedriften vår bruke fastlege eller annen helsetjeneste som bedriftshelsetjeneste?

Nei, etter lovendringen 01.01.2010 er det et krav til at bedriften skal være knyttet til en bedriftshelsetjeneste som er godkjent av Arbeidstilsynet. Krav til godkjenning er dokumentert nærmere her>>.

Er Medco dinHMS godkjent av Arbeidstilsynet?

Ja, Medco dinHMS er godkjent av Arbeidstilsynet. Kopi av godkjenningsbevis får du ved å ta kontakt >>

Er det krav til hvordan bedriften vår skal bruke bedriftshelsetjenesten?

Ja, etter lovendringa 01.01.2010 stiller Arbeidstilsynet krav til bedriften sin bruk av bedriftshelsetjenesten. Se nærmere under § 4 og § 5 om hvilke krav som gjelder.

Kva koster det for at bedriften vår å ha en bedriftshelsetjeneste?

Prisene varierer noe avhengig av bransje, antall ansatte og lokasjon. Ta kontakt med oss for et pristilbud >>

Har bedriften vår krav til å gjennomføre en risikovurdering, og hva er det?

I samsvar med internkontrollforskriften er alle bedrifter pålagt å kartlegge farer og vurdere risiko. I tillegg til å utarbeide planer og tiltak for å redusere risikoforhold på arbeidsplassen. Dokumentasjonen skal være skriftlig. Mer informasjon om hva en risikovurdering er, og hvordan du kan gjennomføre dette finner du på Arbeidstilsynet sine sider.

Hvor finner jeg de nye sykefraværsreglene, og har bedriften vår krav til å gjennomføre et dialogmøte?

Fra 1. juli 2014 er regelverket endret for å gjøre sykefraværsoppfølgingen enklere, og mer målrettet. På NAV sine nettsider finner du informasjon om de nye reglene for oppfølging av sykemeldte. Arbeidsplassen er den viktigste arenaen for forebygging og oppfølging av sykefravær. Både arbeidsgiver, arbeidstaker, bedriftshelsetjeneste, sykemelder og NAV har roller i oppfølgingsarbeidet. I brosjyren "Oppfølging av sykmeldte" kan du finne en fullstendig oversikt inndelt etter tidspunkt, roller og oppgaver. I "Sjekkliste for dialogmøte 1" kan du se hvilket innhold dialogmøtet skal ha.

Kan verneombud, arbeidstaker og medlem av arbeidsmiljøutvalget, kontakte Medco dinHMS når de selv føler behov for det, uten å involvere arbeidsgiver?

Ja, arbeidsgiver skal sørge for at bedriftshelsetjenesten bistår ved kontakt fra arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg i samsvar med forskrift om bruk av godkjendt bedriftshelsetjeneste. Men Medco dinHMS setter ikke i verk tiltak før dette er avtalt. Les mer på Arbeidstilsynet>>.

Linker

Her har vi samlet nyttige linker som du kan ta i bruk for mer informasjon.

Kontakt OSS