HMS mattrygghet, tjeneste, Medco dinHMS

Hygiene forskrifter

Vår filosofi er «jo enklere jo bedre». På denne måten kan bedriften din sine ressurser brukes på å etablere gode rutiner for å sikre trygg mat. Målet vårt er å hjelpe deg slik at dere enklere kan forstå regelverket for IK-mat. Dette blir også omtalt som hygieneforskriften.

HMS mattrygghet

Vi leverer et av markedets mest brukervennlige og forståelige IK matsystem, med forslag til skjema, sjekklister og rutiner som tilpasses ditt kjøkken. Du får et arkiv for lagring av utførte oppgaver.

Systemet er egnet for hoteller, restauranter, kafeer, kantiner, catering, storkjøkken, slaktere, bakerier, fiskeforretninger, detaljhandel og tilsvarende  som må utarbeide interne rutiner for å sikre trygg mat.

"Et godt IK matsystem tilpasset din virksomhet bidrar til redusert svinn, økt kvalitet, bedre personalhåndtering og derigjennom økt lønnsomhet".

Cahtrine Hebnes
Leder HMS-rådgivning og kvalitetsansvarlig
Kontakt oss

KUBA IK mat

Med Kuba IK Mat har du alltid kontroll på dokumentasjonen når du får uanmeldt besøk fra Mattilsynet.

I Kuba IK-Mat systemet finner du viktige funksjoner for å opprettholde gode rutiner for internkontroll:
Fortløpende oppdatering fra Lovdata.
Utfør smilefjeskontrollen på egenhånd.
Utfør temperaturkontrollen fra mobilen.

IK mat system

Dette systemet er nettbasert og inneholder moduler for sjekklister, oppgaver, aktiviteter, avvik med mer. Dette tilbys både på mobil, nettbrett og PC/Mac. Personen som er ansvarlig for et avvik eller en forbedringsmelding får varsel, som kan inneholde både video, bilde og tekst. Målet er en oversiktlig og enkel organisering av et kjøkken.

Webinar: Muskel og skjelettplager i serveringsbransjen

Hentet fra: arbeidstilsynet.no

Mattrygghet

Hva vi kan tilby

  • Kartlegging av arbeidsmiljø
  • Tilpasset kartlegging
  • Tiltak og oppfølging
  • Arbeidsmedisin og legetjeneste
  • Kurs
  • Tilgjengelig fagpersonell
  • Rask time
  • Gode tekniske løsninger

Kontaktinformasjon

Her kan du komme i kontakt med oss

Ikon av person
Ikon av koffert
Ikon av konvolutt
Ikon av telefon
Er din bedrift eksisterende kunde?
Ikon av binders
Ikon av lokasjonspil
Ikon av snakkeboble
Eller
Ikon av telefon
02022
Takk, skjemaet ditt er sendt inn!
Det skjedde en feil!
Simple Service Icon

Engasjert

Svært mange av våre ansatte har arbeidet i selskapet i en årrekke. De er ekstremt engasjerte og dedikerte til sine kunder. Alle kunder av Medco dinHMS får en fast HMS-rådgiver som blir kjent med selskapet.
Simple Service Icon

Faglig

Dette gjør vi ved å være kontinuerlig faglig oppdatert.
Vi har spisskompetanse i bredden av det HMS-faglige og arbeidsmedisinske området
Simple Service Icon

Målrettet

Våre ansatte jobber målrettet for at du som kunde skal få bistand fra oss til å nå dine mål. Det være å holde sykefraværet lavt, godt HMS arbeid, eller å få smilefjes fra Mattilsynet. Vi hjelper deg.
Simple Service Icon

Pålitelig

Sist men ikke minst er vi pålitelige. Man kan stole på oss. Våre ansatte er punktlige, bistår på en profesjonell måte, og følger opp som avtalt. Til avtalt pris.