HMS Medco dinHMS

Hvordan kan du få din organisasjon til å prestere bedre?

Et godt arbeidsmiljø er en viktig verdi i seg selv, men også en vesentlig forutsetning for motivasjon og bidrag til verdiskapning. I tillegg vil det fysiske arbeidsmiljøet være avgjørende for god arbeidshelse. Systematisk arbeid med og kartlegginger av arbeidsmiljø, og arbeidshelse er en kontinuerlig prosess.

Vi kan bistå i hele prosessen. tilpassede kartlegginger, sammenfatte besvarelser, foreta individuell oppfølging, foreslå tiltak og bistand i gjennomføringen av konkrete handlingsplaner .

Våre leger er spesialister i arbeidsmedisin og samfunnsmedisin og har mange års bred klinisk erfaring. Trenger du ny vaksine, en helsesjekk, attest, legetime eller har andre tjenester av medisinsk karakter? Da kan våre leger hjelpe deg.

Hos oss får du stort sett time samme dag.

Kontakt oss

HMS - Fysisk arbeidsmiljø

Klager dine medarbeidere på dårlige arbeidsforhold? La oss hjelpe deg med:

 • Kartlegging av arbeidsmiljø
 • Vurdering og rådgivning
 • Inneklima/luftkvalitet
 • Kjemikalier/gasser/støv
 • Støy
 • Sikkerhetsdatablader og stoffkartotek
 • Risikovurdering
 • Verneutstyr

Arbeidsplassen og arbeidshelse

Arbeidsstasjonen til den enkelte medarbeider er en avgjørende faktor for god arbeidshelse. Har du utfordringer med ditt fysiske arbeidsmiljø? Vi hjelper deg med en gjennomgang av:

 • Utstyr og rammebetingelser
 • Vurdering av stoler, arbeidsbord, verktøy og annet nødvendig materiell
 • Individuelle forhold: Vurdering og samtale med arbeidstaker
 • Råd om tilrettelegging, organisering og vurdering av behov for hjelpemidler
 • Bistå ved utforming av nye eller ombygging av eksisterende arbeidsplasser
 • Funksjonsvurdering

Psykososialt arbeidsmiljø

Trenger du bistand i forbindelse med det mellommenneskelige og sosiale samspillet på arbeidsplassen? Vi hjelper med:

 • Lederveiledning
 • Kommunikasjon og samarbeid
 • Medarbeiderundersøkelser
 • Veiledning i utarbeiding av interne retningslinjer og prosedyrer, eksempelvis avvik og klager
 • Konflikt- og konflikthåndtering
 • Mobbing og trakassering
 • Stresshåndtering
 • Krisehåndtering
 • Vold og trusler

Attester:
Offshore, sjømann, fly, dykker og fører

Har du behov for attest i forbindelse med jobb eller reise? Vi tilbyr en rekke attester, og kan ordne på dagen ved behov.

VIDEO:

"Ikke forvent for mye av en yogatime."
Hentet fra arbeidstilsynet.no

VIDEO:

"Ikke forvent for mye av en vaffel!"
Hentet fra arbeidstilsynet.no

VIDEO:

"Ikke forvent for mye av en firmatur"
Hentet fra arbeidstilsynet.no

Arbeidsmiljø og arbeids­helse­kartlegging

Hva vi kan tilby

 • Kartlegging av arbeidsmiljø
 • Tilpasset kartlegging
 • Tiltak og oppfølging
 • Arbeidsmedisin og legetjeneste
 • Kurs
 • Tilgjengelig fagpersonell
 • Rask time
 • Gode tekniske løsninger

Kontaktinformasjon

Her kan du komme i kontakt med oss

Ikon av person
Ikon av koffert
Ikon av konvolutt
Ikon av telefon
Er din bedrift eksisterende kunde?
Ikon av binders
Ikon av lokasjonspil
Ikon av snakkeboble
Eller
Ikon av telefon
02022
Takk, skjemaet ditt er sendt inn!
Det skjedde en feil!
Simple Service Icon

Engasjert

Svært mange av våre ansatte har arbeidet i selskapet i en årrekke. De er ekstremt engasjerte og dedikerte til sine kunder. Alle kunder av Medco dinHMS får en fast HMS-rådgiver som blir kjent med selskapet.
Simple Service Icon

Faglig

Dette gjør vi ved å være kontinuerlig faglig oppdatert.
Vi har spisskompetanse i bredden av det HMS-faglige og arbeidsmedisinske området
Simple Service Icon

Målrettet

Våre ansatte jobber målrettet for at du som kunde skal få bistand fra oss til å nå dine mål. Det være å holde sykefraværet lavt, godt HMS arbeid, eller å få smilefjes fra Mattilsynet. Vi hjelper deg.
Simple Service Icon

Pålitelig

Sist men ikke minst er vi pålitelige. Man kan stole på oss. Våre ansatte er punktlige, bistår på en profesjonell måte, og følger opp som avtalt. Til avtalt pris.