Krisehåndtering arbeidsmiljø tjeneste

Hvordan vi kan hjelpe deg

Vi kan bistå ved krisehåndtering med veiledning, håndtering og oppfølging.

Vi hjelper med blant annet:

 • Lederstøtte
 • Helsekontroller
 • Opplæring og informasjon til ansatte
 • Individuell kartlegging av stressbelastning
 • Krisehåndtering med psykologisk førstehjelp
 • Individuelle støttesamtaler, med psykologisk rådgivning og mestringsveiledning.
Kontakt oss
"I vanskelige saker vet vi at en uavhengig person fra bedriftshelsetjenesten ofte kan være med til å løse konflikter eller andre vanskelige problemstillinger – våre kunder setter alltid stor pris på hjelpen vi gir."

Turid Skurtveit

Seniorrådgiver, Medco dinHMS Bergen

Hvordan defineres en krise på arbeidsplassen?

Eksempler på kriser i en organisasjon kan være ulykker, plutselig dødsfall i virksomheten, eller andre uforutsette hendelser som for eksempel konkurs og nedbemanning. For den enkelte ansatte kan det være akutt alvorlig sykdom, dødsfall i nære relasjoner eller mer personlige livskriser som samlivsbrudd, trakassering eller uløste konfliktsaker relatert til for eksempel jobbsituasjon.

Hvordan håndteres en krise?

Når ansatte varsler om mobbing eller trakassering, kan det være vanskelig for arbeidsgiver å vite hvordan varselet skal håndteres og ikke minst finne ut hva som faktisk har skjedd. Vi har ansatte med god kompetanse i hvordan slike saker bør følges opp. Flere av våre medarbeidere har sertifisering som Faktaundersøkere (godkjent av Arbeidsmiljøspesialistene).

Vi kan også hjelpe med håndtering og utarbeiding av gode HMS-rutiner for varsling og håndtering av varsler.

“Om lag halvparten av alle yrkesaktive med psykiske plager oppgir at plagene har sammenheng med arbeidssituasjonen.”

Håkon A. Johannessen

Forsker ved Nasjonal overvåking
av arbeidsmiljø og –helse (NOA) ved STAMI

Kartlegging

Kartleggingen gjennomføres med et av våre kvalitetssikrede og nettbaserte verktøy. De ansatte kan enkelt avgi sine svar som sikres full anonymitet. Dette bidrar til høy svarprosent og reelle tilbakemeldinger.

Viktig med et god støtteapparat

For ledelsen i virksomheten kan det være et tungt ansvar når det skjer noe krevende, og det kan oppleves som en krevende byrde å bære. Når virksomheten din rammes av en krise, er det derfor viktig at støtteapparatet fungerer. Støtteapparatet skal bidra til at leder får nødvendig støtte og hjelp, og de ansatte skal få en god personalomsorg.

Vi kan bistå ved krisehåndtering med veiledning, håndtering og oppfølging.

Ved oppfølging i etterkant av alvorlige hendelser, kan vi bidra til at de ansatte får den nødvendige støtte og oppfølging de trenger for å kunne takle reaksjoner som kommer i etterkant.

Kriseteamet består av leger, psykolog og sykepleiere.

Som medlemsbedrift hos oss får du tilgang til å bestille alle våre tjenester.

Eksempler på områder hvor vi kan hjelpe:

 • Veiledningssamtaler / coaching
 • Lederstøtte / rådgivning i krevende personalsaker
 • Krisesamtaler / debriefing til enkeltpersoner og grupper
 • Rus/avhengighet – AKAN arbeid
Testing og smittevern

Hva vi kan tilby

 • Kartlegging av arbeidsmiljø
 • Tilpasset kartlegging
 • Tiltak og oppfølging
 • Arbeidsmedisin og legetjeneste
 • Kurs
 • Tilgjengelig fagpersonell
 • Rask time
 • Gode tekniske løsninger

Kontaktinformasjon

Her kan du komme i kontakt med oss

Ikon av person
Ikon av koffert
Ikon av konvolutt
Ikon av telefon
Er din bedrift eksisterende kunde?
Ikon av binders
Ikon av lokasjonspil
Ikon av snakkeboble
Eller
Ikon av telefon
02022
Takk, skjemaet ditt er sendt inn!
Det skjedde en feil!
Simple Service Icon

Engasjert

Svært mange av våre ansatte har arbeidet i selskapet i en årrekke. De er ekstremt engasjerte og dedikerte til sine kunder. Alle kunder av Medco dinHMS får en fast HMS-rådgiver som blir kjent med selskapet.
Simple Service Icon

Faglig

Dette gjør vi ved å være kontinuerlig faglig oppdatert.
Vi har spisskompetanse i bredden av det HMS-faglige og arbeidsmedisinske området
Simple Service Icon

Målrettet

Våre ansatte jobber målrettet for at du som kunde skal få bistand fra oss til å nå dine mål. Det være å holde sykefraværet lavt, godt HMS arbeid, eller å få smilefjes fra Mattilsynet. Vi hjelper deg.
Simple Service Icon

Pålitelig

Sist men ikke minst er vi pålitelige. Man kan stole på oss. Våre ansatte er punktlige, bistår på en profesjonell måte, og følger opp som avtalt. Til avtalt pris.