HMS arbeid, Medco dinHMS

Systematisk HMS-arbeid målrettet til din bransje og virksomhet

Alle virksomheter har krav til systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid.

Et godt systematisk HMS-arbeid medfører regelmessig risikokartlegging av arbeidsmiljøet og gjennomføring av nødvendige tiltak som må dokumenteres.

Hensikten med HMS-systemet er å sikre at avvik oppdages, følges opp og tas hånd om i tide.

La oss hjelpe deg i arbeidet med å systematisere dine HMS-prosesser – vi leder deg gjennom hele prosessen fra A-Å og sørger for at du sitter igjen med enda større kunnskap, og HMS-verktøy til å fortsette med det systematiske HMS-arbeidet.

Systematisk HMS-arbeid

Arbeidsgiver har HMS-ansvaret og bør ta initiativet til å starte HMS arbeidet, men det er viktig at prosessen skjer i samarbeid med arbeidstakerne. Sett mål for arbeidet med HMS i deres bedrift og ha gode rutiner for oppfølging.

Kontakt oss

Systematisk HMS-arbeid på arbeidsplassen

Vi reviderer og hjelper til med utarbeidelse av et HMS-system, som vil hjelpe deg med internkontrollen.

Vi kan også bistå med:

 • Utarbeidelse og revidering av HMS-rutiner.
 • Faglig rådgivning for arbeidsmiljøutvalg, AI-utvalg og andre HMS-aktuelle utfordringer.
 • HMS-rådgivning i forbindelse med kartlegging av verktøy for ledere og verneombud.
 • Bistand ved gjennomføring av vernerunder og HMS-kartlegging.
 • Opplæring innen prosedyrer og regelverk i henhold til arbeidsmiljøloven.

I tillegg til den jevnlige oppfølgingen med HMS-kartlegging og tiltak, må bedriften også, minst en gang i året, gjennomgå HMS-systemet som er bygget opp, og vurdere om det har fungert i praksis eller bør endres – vi hjelper deg med kvalitetssjekk!

Hva sier våre ansatte?

Ved å fokusere på systematisk HMS-arbeid oppnår en bedre rutiner, mindre sykefravær og større grad av medvirkning fra de ansatte. Dette gir igjen bedre kvalitet i arbeidet for arbeidstaker, bedre resultater for virksomheten, større konkurransekraft, økt tillit hos kunder og arbeidslyst hos den enkelte.

Siv Therese Eie, avdelingsleder, avdeling Ryfylke
Flere av våre kunder har kommentert at vår evne til opprettelse av spesialtilpassede håndbøker gjør at de faktisk blir brukt. Tidligere har det vært et dokument uten noe reell verdi fordi våre medarbeidere ikke føler det er relevant. Jeg hadde aldri trodd at en slik justering skulle utgjøre en så stor forskjell. Medco dinHMS leverer skreddersydde HMS-bøker.

Ingrid Rommetvei
t, HMS-ingeniør og HMS-Rådgiver, avdeling Haugesund
Rutiner for HMS behøver ikke være særlig omfattende for små bedrifter med liten risiko for brann, forurensning, arbeidsulykker osv. Men selve kravet til systematisk HMS-arbeid er det samme for alle virksomheter. Vår HMS-rådgiving er forankret gjennom vår kunnskap til Arbeidsmiljøloven og HMS regelverket. Vi hjelper deg med det dere har behov for i forhold til det systematiske HMS arbeid.

Henrik Søndergaard
, HMS-rådgiver/fysioterapeut, avdeling Bergen
Hms-arbeid

Hva vi kan tilby

 • Risiko kartlegging
 • HMS-digitalt system, Kuba
 • Systematisk arbeid
 • Attester
 • HMS rutiner
 • Rådgivning
 • Vernerunder
 • Opplæring og kurs

Kontaktinformasjon

Her kan du komme i kontakt med oss

Ikon av person
Ikon av koffert
Ikon av konvolutt
Ikon av telefon
Er din bedrift eksisterende kunde?
Ikon av binders
Ikon av lokasjonspil
Ikon av snakkeboble
Eller
Ikon av telefon
02022
Takk, skjemaet ditt er sendt inn!
Det skjedde en feil!
Simple Service Icon

Engasjert

Svært mange av våre ansatte har arbeidet i selskapet i en årrekke. De er ekstremt engasjerte og dedikerte til sine kunder. Alle kunder av Medco dinHMS får en fast HMS-rådgiver som blir kjent med selskapet.
Simple Service Icon

Faglig

Dette gjør vi ved å være kontinuerlig faglig oppdatert.
Vi har spisskompetanse i bredden av det HMS-faglige og arbeidsmedisinske området
Simple Service Icon

Målrettet

Våre ansatte jobber målrettet for at du som kunde skal få bistand fra oss til å nå dine mål. Det være å holde sykefraværet lavt, godt HMS arbeid, eller å få smilefjes fra Mattilsynet. Vi hjelper deg.
Simple Service Icon

Pålitelig

Sist men ikke minst er vi pålitelige. Man kan stole på oss. Våre ansatte er punktlige, bistår på en profesjonell måte, og følger opp som avtalt. Til avtalt pris.