psykososialt arbeidsmiljø tjeneste

Hva handler det psykososiale miljøet om

Trivsel på arbeidsplassen er grunnleggende for å forebygge både sykefravær, samarbeidsproblemer, stress og utbrenthet.

Vi hjelper med blant annet:

 • Støtte i arbeidet med å utvikle et helsefremmende arbeidsmiljø
 • Omstilling og endring – sunne omstillingsprosesser
 • Veiledningssamtaler / Coaching
 • Oppfølging etter krisehendelser, individuelt og/eller til grupper
 • Rådgiving i krevende personalsaker
 • Psykososial vernerunde
 • Konflikthåndtering
 • Fakta undersøkelser og klageundersøkelser
Kontakt oss
"I vanskelige saker vet vi at en uavhengig person fra bedriftshelsetjenesten ofte kan være med til å løse konflikter eller andre vanskelige problemstillinger – våre kunder setter alltid stor pris på hjelpen vi gir."

Turid Skurtveit

Seniorrådgiver, Medco dinHMS Bergen

Konflikthåndtering

Konflikter mellom mennesker vil eksistere på de fleste arbeidsplasser. Det er hvordan de håndteres som blir bestemmende for hva resultatet blir for medarbeiderne og virksomheten. Vi har personell som er dyktige på konflikthåndtering, og som står klar til å hjelpe deg og din bedrift gjennom vanskelige personalsaker og konflikter.

Hvordan håndteres mobbing og trakassering

Når ansatte varsler om mobbing eller trakassering, kan det være vanskelig for arbeidsgiver å vite hvordan varselet skal håndteres og ikke minst finne ut hva som faktisk har skjedd. Vi har ansatte med god kompetanse i hvordan slike saker bør følges opp. Flere av våre medarbeidere har sertifisering som Faktaundersøkere (godkjent av Arbeidsmiljøspesialistene).

Vi kan også hjelpe med håndtering og utarbeiding av gode HMS-rutiner for varsling og håndtering av varsler.

“Om lag halvparten av alle yrkesaktive med psykiske plager oppgir at plagene har sammenheng med arbeidssituasjonen.”

Håkon A. Johannessen

Forsker ved Nasjonal overvåking
av arbeidsmiljø og –helse (NOA) ved STAMI

Psykolog tjenester

Konflikter mellom mennesker vil eksistere på de fleste arbeidsplasser. Det er hvordan de håndteres som blir bestemmende for hva resultatet blir for medarbeiderne og virksomheten. Vi har personell som er dyktige på konflikthåndtering og de står klar til å hjelpe deg og din bedrift gjennom vanskelige personalsaker og konflikter.

Kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø

Trivsel på arbeidsplassen er grunnleggende for å forebygge samarbeidsproblemer, stress og utbrenthet og er derfor en forutsetning for innovasjon og utvikling på arbeidsplassen. Når det fokuseres på det gode arbeidsmiljø med samhørighet og vekst, kan konflikter og mistrivsel forebygges. Det gir vekst for den enkelte og for hele bedriften.

Våre dyktige fagfolk gir lederstøtte og veiledning i forbindelse med utfordringer i det psykososiale arbeidsmiljøet. Vi kan hjelpe med gjennomføring og oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelser, delta i omstillingsprosesser, hjelpe med veiledning, rådgivning og lede prosesser for ledere og ansatte.

Eksempler på områder hvor vi kan hjelpe:

 • Veiledningssamtaler / coaching
 • Lederstøtte / rådgivning i krevende personalsaker
 • Krisesamtaler / debriefing til enkeltpersoner og grupper
 • Rus/avhengighet – AKAN arbeid

Vi utfører blant annet rustesting og hjelper dere med utarbeidelse av policy og rutiner for rus- og avhengighetspolitikk. Hvis det blir påvist rusmidler under testing vil vi kunne sørge for oppfølging av den samtalen samt utarbeide individuelle AKAN-avtaler og være en tett støtte underveis i forløpet.

Psykososialt arbeid

Hva vi kan tilby

 • Kartlegging av arbeidsmiljø
 • Tilpasset kartlegging
 • Tiltak og oppfølging
 • Arbeidsmedisin og legetjeneste
 • Kurs
 • Tilgjengelig fagpersonell
 • Rask time
 • Gode tekniske løsninger

Kontaktinformasjon

Her kan du komme i kontakt med oss

Ikon av person
Ikon av koffert
Ikon av konvolutt
Ikon av telefon
Er din bedrift eksisterende kunde?
Ikon av binders
Ikon av lokasjonspil
Ikon av snakkeboble
Eller
Ikon av telefon
02022
Takk, skjemaet ditt er sendt inn!
Det skjedde en feil!
Simple Service Icon

Engasjert

Svært mange av våre ansatte har arbeidet i selskapet i en årrekke. De er ekstremt engasjerte og dedikerte til sine kunder. Alle kunder av Medco dinHMS får en fast HMS-rådgiver som blir kjent med selskapet.
Simple Service Icon

Faglig

Dette gjør vi ved å være kontinuerlig faglig oppdatert.
Vi har spisskompetanse i bredden av det HMS-faglige og arbeidsmedisinske området
Simple Service Icon

Målrettet

Våre ansatte jobber målrettet for at du som kunde skal få bistand fra oss til å nå dine mål. Det være å holde sykefraværet lavt, godt HMS arbeid, eller å få smilefjes fra Mattilsynet. Vi hjelper deg.
Simple Service Icon

Pålitelig

Sist men ikke minst er vi pålitelige. Man kan stole på oss. Våre ansatte er punktlige, bistår på en profesjonell måte, og følger opp som avtalt. Til avtalt pris.