Sykefravær og nærværsarbeid, tjeneste, Medco dinHMS

Hvordan vi jobber

Vi har sammen med de andre BHT-ene i dinHMS-gruppen, utviklet vår egen prosess for oppfølging av sykefravær. Ved å benytte verktøy som arbeidsplassvurdering, funksjonsvurdering og arbeidsevnevurdering etter kyndig veiledning fra en av våre bedriftsleger, reduserer vi sykefraværet hos deg som kunde.

Vi har erfaring med bruk av «tilskudd til ekspertbistand» til bruk i sykefraværsarbeidet og også bruk av lønnstilskudd som et bedriftsinternt virkemiddel sammen med eventuell tilrettelegging.

Hva er nærværsarbeid?

I stedet for å snakke om sykefravær og snakke om alle de som ikke er på jobb til enhver tid, bruker vi heller begrepet nærvær og snakker om og til de som faktisk er på jobb.

Vi tenker det er dumt å snakke til de som er på jobb og ikke er syke om sykefravær og vil heller snakke med de som er på jobb om hva som skaper nærvær som er det motsatte av fravær.

Kontakt oss

Sykefraværsarbeid

God arbeidshelse og sykefraværsarbeid kan være utfordrende.
Trenger du støtte i dette arbeidet?

Vi hjelper til med blant annet:

 • Individuell tilrettelegging for å forebygge sykefravær
 • Veiledning til leder og arbeidstaker
 • Delta i oppfølgingssamtaler, herav dialogmøter
 • Funksjonsvurdering og avklaring av restarbeidsevne
 • Vurdering av tiltak for tilbakeføring til jobben, herunder arbeidsevnevurdering
 • Samarbeid med fastlege og andre behandlere
 • Hjelp til å finne raskeste mulighet for undersøkelse og behandling

Nærværsarbeid

Gode og helsefremmende arbeidsplasser påvirker sykefraværet på tre måter:

 • De fremmer helse gjennom trivsel, utvikling og vekst.
 • De forebygger helse ved å forhindre skade og sykdom
 • De gjør sykefraværet kortest mulig ved å tilrettelegge arbeidet på en god måte.

Godt sykefraværsarbeid krever kompetente ledere og at alle i virksomheten kjenner hensikten og målet. Da er arbeidet forankret hos alle; i ledelsen, blant tillitsvalgte og verneombud, hos ansatte og hos folk i ulike støttefunksjoner.

Klare rammer og rutiner gjør oppfølgingen av sykmeldte forutsigbar og rettferdig.
Når alle har et eierforhold til oppgaven og resultatet, øker sjansen for å lykkes.

Oppfølging av gravide

Vi har tilgang til bedriftsjordmor som tilbyr trekantsamtaler, oppfølging og tilrettelegging overfor gravide medarbeidere slik at de kan stå i stillingen til permisjonstiden starter:

Ved bruk av jordmødre oppnår vi følgende:

 • Gi praktisk informasjon knyttet til graviditet.
 • Gi den ansatte og avdelingens ledelse grunnlag for å iverksette tilretteleggende tiltak for gravide.
 • Tilrettelegge for den gravide slik at hun opplever trygghet og kan være i arbeid så lenge som mulig.
 • Rett trygdeytelse. Kunnskap om riktig bruk av svangerskapspenger og sykemeldinger
 • Tett og trygg oppfølging av gravide medarbeidere er en gevinst for bedriften: dere får beholde viktig kompetanse lenger og reduserer potensielt dyrt sykefravær. En god oppfølging gir bedriften et godt omdømme.

Sykefraværarbeid

Trenger du hjelp med forebygging av sykefravær og sykefraværsarbeid?

Vi vet at dette kan være utfordrerne og tilbyr deg med blant annet:

 • Den mest effektive muligheten for undersøkelse og behandling
 • Et tett samarbeid med fastlege og andre behandlere
 • Arbeidsevnevurdering og vurdering av tiltak for tilbakeføring til arbeid
 • Funksjonsvurdering og avklaring av restarbeidsevne
 • Deltagelse i oppfølgingssamtaler som dialogmøter
 • Rådgiving til leder og arbeidstaker
 • Skreddersydd tilrettelegging for forebygging av sykefravær

Hva er nærvær på arbeidsplassen?

I motsetning til fravær, forklares nærvær som det å være frisk og til stede på arbeidsplassen. Vi har funnet at den beste løsningen på å redusere sykefravær er å fokusere på hva som skaper nærvær på arbeidsplassen. Derfor har vi også sett at det blir feil å diskutere sykefravær med ansatte som er friske og på jobb. Et fokus på gode nærværsfaktorer har også en positiv effekt på det psykososiale arbeidsmiljøet.

Dette sier noen av våre ansatte:

Enkle tiltak, stor effekt «Hei, hvis du er langtidssyk starter vi med et møte med meg, og jeg loser deg trygt gjennom eventuelle prøver og tester før du kommer inn til en av våre kyndige bedriftsleger for videre vurdering».
Renate I. Samuelsen, Klinikk-koordinator.
HMS - forebygging av sykdom
"Endelig noen som har forstått det! HMS-arbeid handler om å tilrettelegge, forenkle og gjøre arbeidsdagen bedre for våre medarbeidere og meg som leder, fra dinHMS får jeg den hjelpen jeg trenger hører jeg fra mange av våre kunder."
Steffen Roth, Bedriftsoverlege
Kostnadseffektivt
"Når jeg fakturerer får jeg tilbakemeldinger fra kunder som vi hjelper med sykefraværsarbeid at de synes det er billig. Det er langt mer å spare på reduksjon av sykefravær enn det de betaler for bistanden."
Trine Golten, Økonomi- og regnskapsmedarbeider
"En av suksess faktorene i sykefraværsarbeidet er et tidlig dialogmøte mellom den sykmeldte, nærmeste leder og representant fra BHT. Restarbeidsevne og mulig tilrettelegging er viktige tema å snakke om tidlig i forløpet."
Turid Skuretveit, Seniorrådgiver
Sykefravær og nærværsarbeid

Hva vi kan tilby

 • Kartlegging av arbeidsmiljø
 • Tilpasset kartlegging
 • Tiltak og oppfølging
 • Arbeidsmedisin og legetjeneste
 • Kurs
 • Tilgjengelig fagpersonell
 • Rask time
 • Gode tekniske løsninger

Kontaktinformasjon

Her kan du komme i kontakt med oss

Ikon av person
Ikon av koffert
Ikon av konvolutt
Ikon av telefon
Er din bedrift eksisterende kunde?
Ikon av binders
Ikon av lokasjonspil
Ikon av snakkeboble
Eller
Ikon av telefon
02022
Takk, skjemaet ditt er sendt inn!
Det skjedde en feil!
Simple Service Icon

Engasjert

Svært mange av våre ansatte har arbeidet i selskapet i en årrekke. De er ekstremt engasjerte og dedikerte til sine kunder. Alle kunder av Medco dinHMS får en fast HMS-rådgiver som blir kjent med selskapet.
Simple Service Icon

Faglig

Dette gjør vi ved å være kontinuerlig faglig oppdatert.
Vi har spisskompetanse i bredden av det HMS-faglige og arbeidsmedisinske området
Simple Service Icon

Målrettet

Våre ansatte jobber målrettet for at du som kunde skal få bistand fra oss til å nå dine mål. Det være å holde sykefraværet lavt, godt HMS arbeid, eller å få smilefjes fra Mattilsynet. Vi hjelper deg.
Simple Service Icon

Pålitelig

Sist men ikke minst er vi pålitelige. Man kan stole på oss. Våre ansatte er punktlige, bistår på en profesjonell måte, og følger opp som avtalt. Til avtalt pris.