Arbeidstilsynet har fastsatt nye krav til innholdet i arbeidsavtaler 1. juli 2024. Dette for å bidra til at arbeidstaker får tydligere og mer forutsigbare arbeidsvilkår.

Fra 1. juli må skriftlige arbeidsavtaler være på plass senest sju dager etter første arbeidsdag, hvis arbeidsforholdet varer mer enn én måned. Tidligere var fristen én måned. Eksisterende avtaler trenger ikke oppdateres, men arbeidsgiver må oppdatere avtalen innen to måneder hvis arbeidstaker ber om det.

Nye avtaler må inkludere detaljer om arbeidssted, prøvetid, betalte fravær, oppsigelsesprosedyrer, tillegg og godtgjørelser, varierende arbeidstid, vaktendringer, innleiers identitet, kompetanseutvikling og sosiale ytelser.

Lovendringen sikrer tydeligere arbeidsvilkår i tråd med EU-direktivet.

Kilde; Arbeidstilsynet. For mer informasjon Arbeidsavtale (arbeidstilsynet.no)

Relaterte artikler