Kursdato
12/11/24 9:00
Varighet
Nettkurs/hjemmeoppgave/virtuell samling 1 dag
Pris
3800,-/4800 (kunde Medco/Ikke kunde)
Språk
Norsk
Format
Digitalt kurs på Teams

Om kurset

Vi ønsker også å motivere til et godt systematisk HMS arbeid og vi legger derfor vekt på en engasjerende og deltagende undervisningsform i kurset.

Hvorfor HMS-arbeid?

Arbeidsmiljøloven- Lovens hensikt og formål
- Mitt ansvar som leder

SystematiskHMS arbeid
- Internkontroll
- Kartlegging av bedriftens risiko
- Metoder og verktøy (inkl. maler til skriftlig dokumentasjon av HMS-arbeidet)- Hvordan kartlegge medarbeidertilfredshet?

Arbeidsmiljø- Hva er arbeidsmiljø?
- Krav til arbeidsmiljøet
- Hva påvirker arbeidsmiljøet?

Psykososialtarbeidsmiljø
- Hva er psykososialt arbeidsmiljø?
- Krav til psykososialt arbeidsmiljø
- Organisasjonskultur
- Stress
- Konflikter
- Lederens utfordringer i dagens arbeidsmiljø

Listen er ikke utfyllende.

Kurset tilfredsstiller arbeidsmiljølovens krav, og deltakerne får kursbevis.

Informasjon til kursdeltakere sendes ut ca 14 dager før kursstart.

Ved avmelding senere enn 14 dager før første kursdag faktureres kurset i sin helhet.

Hva vi går gjennom

Kursholdere

Sigbjørn Eliasson
Sigbjørn Eliasson
HMS-rådgiver/Bedriftsfysioterapeut
Meld deg på

Meld deg på her

Form User Icon
Form User Icon
Form User Icon
Form Email Icon
Form Phone Number
Form Phone Number
Ikon av lokasjonspil
Form User Icon
Form User Icon
Ikon av snakkeboble
Eller
Phone Call
02022
Takk, du er nå påmeldt!
Det skjedde en feil!

Kurset er fullt

Vennligst ta kontakt med oss.