Kursdato
25/6/24 9:00
Varighet
Elæring pluss en time webinar (for å svare på spm)
Pris
890 + mva
Språk
Norsk
Format
Spillbasert elæring + tidpunktet over er webinaret

Om kurset

Fra og med august 2023 må alle som bruker eller håndterer diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger og produkter ha fullført opplæring i sikker bruk. Medco DinHMS tilbyr slike kurs i ulike varianter.

Det er tre ulike nivåer av opplæringskrav, basert på risiko:
Nivå 1 - Grunnleggende nivå
Gjelder dem som bruker eller håndterer produkter som inneholder diisocyanater og ledere til dem som bruker produkter med isocyanater. Eks. kun kortvarig arbeid med lite flyktige isocyanatprodukter (byggskum, tyktflytende lim e.l.).  

Nivå 2 - Mellomnivå – krav om utvidet kurs
Gjelder dem som bruker produkter med diisoscyanater til påføring av stoffer med eks. spraying, rulling, drypping, eller rengjøring, arbeid i åpne rom o.l. (eks. spraying i lakkboks eller bearbeiding av uherdede produkter).

Nivå 3 - Videregående nivå – krav om utvidet kurs
Gjelder dem som bruker produkter med diisocyanater ifm. med arbeid med høyere risiko, eks. ved høyere temperaturer (støping, bearbeiding av varme uherdede produkter over 45˚C, spraying i friluft eller utenfor lakkboks)

Hva vi går gjennom

Om kurset

For grunnleggende nivå (nivå 1), tilbyr Medco DinHMS:

• et spillbasert e-læringskurs (i samarbeid med FIDL), med påfølgende webinar. E-læringen er laget i form av et fengende spill, og kan tas på mobil/nettbrett/pc når som helst før webinaret. Webinaret holdes av en av våre yrkeshygienikere og det blir mulighet til å stille spørsmål.

• Hele kurset holdt digitalt eller fysisk av en våre yrkeshygienikere. Dette er særlig relevant dersom det er mange deltakere fra samme virksomhet.

Ta kontakt eller meld på via påmeldingsskjema på siden.

For mellomnivå (nivå 2) og videregående nivå (nivå 3), er det behov for utvidet og tilpasset opplæring. Dette kan gjøres av en av våre yrkeshygienikere, enten som:

• FIDL e-læringskurs (nivå 1) + tilpasset opplegg digitalt eller fysisk (nivå 2 og/eller 3)

• Hele kurset holdt digitalt eller fysisk av en våre yrkeshygienikere (nivå 1-3)

Ta kontakt via påmeldingskjema på denne siden eller via post@medco-dinhms.no, dersom du er usikker på hvilket nivå din virksomhet trenger, eller for å avtale kurs/motta tilbud.

E-læringskurset skal gjøre deltakeren i stand til å:

• gjenkjenne hva diisocyanater er, og være bevisst på hvordan de nye kravene kan bli sanksjonert gjennom pålegg og overtredelsesgebyr

• kunne gjenkjenne kjemikaliet diisocyanat, og identifisere farer og risikoer knyttet til eksponering.

• gjenkjenne ulike symptomer og helserisikoer knyttet til typer av eksponering av diisocyanater

• kunne gi fagkyndige råd i prosesser med å identifisere risiko, anslå sannsynligheter og konsekvenser og vurdere forebyggende tiltak

• kunne redegjøre for hvilke tiltak og rutiner arbeidsplassen kan iverksette ved arbeid med diisocyanater

• velge og bruke riktig verneutstyr ut fra fastsatte krav i regelverk, bruksanvisning og bedriftsinterne krav

• delta i arbeidsprosesser i egen virksomhet knyttet til nødsituasjon og førstehjelp

• gjenkjenne og forstå situasjoner som kan oppstå i virksomheten i prosesser med å evaluere arbeidsbetingelser og forebygge arbeidsrelaterte helseplager, sykdom og skader

Generell kompetanse: Det er forventet at deltakeren vil være i stand til å kunne anvende tilegnede kunnskaper og ferdigheter fra kurset til å reflektere over og vurdere verdien av opparbeidet kunnskap.

Kursholdere

Lillian Raudsandmoen
Lillian Raudsandmoen
yrkeshygieniker/HMS-rådgiver
Signe Holst-Larsen
Signe Holst-Larsen
Yrkeshygieniker/HMS-Rådgiver
Signe Holst-Larsen
Meld deg på

Meld deg på her

Form User Icon
Form User Icon
Form User Icon
Form Email Icon
Form Phone Number
Form Phone Number
Ikon av lokasjonspil
Form User Icon
Form User Icon
Ikon av snakkeboble
Eller
Phone Call
02022
Takk, du er nå påmeldt!
Det skjedde en feil!

Kurset er fullt

Vennligst ta kontakt med oss.