Brukes bedriftshelsetjenesten riktig? Arbeidstilsynet melder at de i løpet av 2024 vil gjennomføre i overkant av 4000 tilsyn.

For å redusere sykdom i det norske arbeidslivet, prioriterer Arbeidstilsynet å kontrollere at arbeidsgivere med BHT-plikt bruker bedriftshelsetjenesten i tråd med gjeldende regelverk. De varsler at i 2024 vil Arbeidstilsynet særlig prioritere tilsyn med bruk av bedriftshelsetjeneste i disse bransjene:

Hotellvirksomhet og restauranter
Rengjøringsvirksomheter
Frisører og annen skjønnhetspleie
Godstransport på vei
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler

Vi i Medco dinHMS har bred erfaring i å bidra til å forebygge, kartlegge og ivareta kravene som stilles, og bistår gjerne.

Du kan lese mer om saken hos Arbeidstilsynet her.

Relaterte artikler