SLII - situasjonsbestemt ledelse, for organisasjonsrådgivere og ledere  i Medco dinHMS

Ledere og organisasjonsrådgivere i Medco dinHMS fra hele landet var samlet for å gjennomføre Blanchard sitt nye kurs SLII, situasjonsbestemt ledelse på en dag. Godt ledet av kursinstruktør Bjørn Niklas Sjøstrøm fra Blanchard Norway.

Teorier om situasjonsbestemt ledelse legger vekt på at det ikke er en bestemt måte å lede på som er foretrukket og effektiv i alle situasjoner, og er på den måten en videreutvikling av teoriene om lederstil. Hvilken lederstil eller lederatferd som egner seg, blir her vurdert med tanke på samspillet med situasjonen. Situasjonen omfatter både arbeidsoppgavenes art og egenskaper ved medarbeiderne og deres relasjon til lederen. En leder bør dermed forstå hva situasjonen krever, og om mulig tilpasse sin lederstil eller lederatferd til situasjonen.

Blanchard er en kjent teori om situasjonsbetinget ledelse som ble utarbeidet av Paul Hersey og Kenneth H. Blanchard. Deres hovedmodell legger vekt på egenskaper ved medarbeiderne og hvordan de forholder seg til arbeidsoppgavene sine, og lederstilen varierer på dimensjonene styrende og støttende ledelse.

Tusen takk for en lærerik dag. Ønsker du å vite mer om denne type lederutvikling? Ta kontakt med din nærmeste Medco dinHMS avdeling.

Relaterte artikler