Gratulerer med dagen! 8. mai markeres som landets frigjørings- og veterandag. Dagen er en viktig anledning til å tenkte på hvordan Norges bidrag i internasjonale operasjoner påvirker arbeidslivet.

Gratulerer med dagen!

Nei, forfatteren er ikke for tidlig ute med årets 17. mai feiring.

Siden 1947 har over 100 000 nordmenn tjenestegjort i rundt 100 internasjonale operasjoner verden over. Oppdragene varierer i intensitet og varighet. Fare, voldsomme inntrykk og kamphandlinger er en del av tjenesten (Forsvaret, 2024). Noen av de 100 000 har fortsatt sin karriere i Forsvaret; men mange har gått over i det sivile etter endt tjeneste.

8. mai markeres som landets frigjørings- og veterandag. Dagen er en viktig anledning til å verdsette både bidraget våre veteraner har gjort i tjeneste; samt tenke over hvordan Norges bidrag til internasjonale operasjoner påvirker arbeidslivet.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) gjennomførte i perioden fra 2020 til 2023 den første store undersøkelsen av helse og hverdagsliv i norske veteranfamilier.

Undersøkelse viste at deltagelse i internasjonale operasjoner gav ulike utslag på helse og livskvalitet for de enkelte familiemedlemmene. Mange veteraner opplevde at deltagelsen bedret helsen deres; mens partnere opplevde at deres egen helse var forverret. Mens veteraner kjente på mestring, opptrening og fellesskap i tilknytning til operasjonene; forteller partnere om det motsatte: Lite tid til å ta vare på seg selv, generelt stress, og for enkelte stor bekymring (Brunovskis, Ekornås & Andersen, 2023).

Veteraner i arbeidslivet

Veteraner sitter på kompetanse innen blant annet lederskap og samarbeid; de er dyktige til å jobbe under press; og er løsningsorientert. Erfaringene gir de og et annet perspektiv som ikke andre medarbeidere har. Ved å dra nytte av deres unike kompetanse og erfaring, kan vi skape et mer mangfoldig og dynamisk arbeidsmiljø som er rustet til å møte fremtidens utfordringer.  

«En veteran er et helt normalt menneske, med normale følelser, som er trent opp til å håndtere unormale situasjoner» (Robert Mood)

Veteranforbundet SIOPS vektlegger at overgangen til sivilt arbeidsliv kan kjennes som et kultursjokk, og at omstillingen etter endt tjeneste fra militært til sivilt «mindset» kan være krevende. De påpeker at det er naturlig at noen veteraner vil ha behov for et godt støtteapparat rundt seg for å sikre en god overgang til det sivile arbeidslivet.

«De aller fleste veteranene greier seg godt, har gode erfaringer fra utenlandsoperasjonen og får styrket kompetansen. Samtidig vet vi at slike operasjoner medfører en risiko for at noen får psykiske og fysiske skader, noen mer alvorlig enn andre» (RVTS Øst, 2024).

Hjemmeheltene

Hjemmehelter er definert av Forsvaret som de som blir igjen hjemme, når deres nærmeste reiser ut i tjeneste (Forsvaret, 2024).

Rom for tilrettelegging og fleksibilitet er en nødvendighet for ansatte som har partner i aktiv tjeneste i utlandet. I tillegg er det viktig at helsepersonell og ansatte i skoler og barnehager faktisk har kjennskap til hvordan hjemmeheltene påvirkes av at nærmeste familie tjenestegjør i internasjonale operasjoner.

Mange forsvarsfamilier har hatt en hverdag preget av uforutsigbarhet blant annet i forbindelse med endring av tjenestested. Dette kan medføre at mulighetene for avlastning og hjelp i hjemmet kan bli mindre eller helt fraværende. Her kan en jobb man trives i være en god støttespiller for å kunne håndtere hverdagen mens partner er borte.

Mulighet til å prate med den aktivt tjenestegjørende, er i de fleste tilfeller styrt av oppdraget de er på. Har vi mulighet til å legge til rette for at partner kan ta telefonen og gjennomføre samtalen, selv om de er på jobb?

Tiltak

Noen av de viktigste tiltakene arbeidsgiver kan bistå med, er fleksibilitet og dialog. Husk at bedriftshelsetjenesten kan være en viktig støttespiller både for veteran og arbeidsgiver.

Det er viktig å huske at tilretteleggingstiltak bør tilpasses individuelt basert på den enkeltes ansattes behov og situasjon. Åpen kommunikasjon og samarbeid med veteraner og hjemmehelter, er nøkkelen til å finne frem til de mest effektive tilretteleggingstiltakene. Ved å tilrettelegge på en god måte kan man bidra til å skape et inkluderende arbeidsmiljø der alle ansatte trives og kan utfolde sitt potensial. Medco dinHMS bistår gjerne med å finne løsninger sammen med dere.

8. mai er ingen rød dag; men hver kommune gjennomfører markeringer i løpet av dagen. Mange veteraner ønsker å delta på disse. Har du mulighet til å gi veteranene dine fri 8. mai?

Horten Kommune har i samarbeid med RVTS Øst og Forsvarets Veterantjeneste utarbeidet et undervisningsopplegg som er utviklet for ansatte i kommunal og offentlig sektor som kommer i kontakt med veteraner og deres nærmeste. NVIO (Norske Veteraner Internasjonale Operasjoner) anbefaler alle, uavhengig av næring og sektor, å gjennomføre kurset.

Bruk gjerne litt av veterandagen til å lære mer: https://www.kslaring.no/course/view.php?id=36858

Gratulerer med dagen!

Er du veteran, pårørende, venn, arbeidsgiver eller kollega? Du kan få støtte blant annet via den nasjonale kameratstøtte telefonen som er drevet av NVIO.

Ring 800 48 500 | https://www.nvio.no/kameratstøtte

Video-materiell

Forsvaret (2017). Det er ikke for alle å tenke oss fremfor meg

Forsvaret (2015). I tjeneste for Norge

Forsvaret (2022). Hvordan påvirker internasjonal tjeneste våre veteraner og familiene deres

Kilder:

Brunovskis, Ekornås & Andersen (2023). Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk: Helse, livskvalitet og hverdagsliv i norske veteranfamilier

Forsvaret (2024) Frigjøringsdagen. https://www.forsvaret.no/veteraner/veterandagen?q=frigjoringsdagen

Forsvaret (2024). Hjemmehelt. https://www.forsvaret.no/soldater-og-ansatte/ansatt/utland/hjemmehelt

Forsvaret (2024) Veteraner fra internasjonale operasjoner: https://www.forsvaret.no/veteraner

Granli, A. (2024). NVIO - Norske Veteraner Internasjonale Operasjoner: Kameratstøtteansvarlig.

KS Læring / Horten Kommune (2022). Elæring om veteraner for kommunalt ansatte: https://www.kslaring.no/local/course_page/home_page.php?id=26915&start=0

Kompetansemiljøet for veteransaker (2024). Nav. Råd og veiledning for veteraner: https://www.nav.no/veteran

Midtbø-Johansen, T. (2024) Veteran fra internasjonale operasjoner FN/NATO: 1991-1992 / 1995-1996.

Norske Veteraner Internasjonale Operasjoner (NVIO) (2024). https://www.nvio.no/

RVTS Øst (2024). Internasjonale Operasjoner: https://veteran.rvtsost.no/internasjonale-operasjoner

Veteranforbundet SIOPS (2024). Arbeidsliv: https://www.siops.no/veteran/arbeidsliv

Foto:

S. Sprong - Haugaland Lotteforening (2023)

Relaterte artikler