Arbeidsmiljøportalen

Godt arbeidsmiljø forebygger sykefravær

Arbeidstilsynet, Stami, NAV og Petroleumstilsynet har i samarbeid utviklet Arbeidsmiljøportalen. Arbeidsmiljøportalen gir virksomheter bransjespesifikk kunnskap og verktøy som kan brukes i forebyggende arbeidsmiljøarbeid.

Arbeidsmiljøportalen formidler informasjon om effektivt forebyggende arbeidsmiljøarbeid til bransjer, sektorer og virksomheter. Innholdet er rettet mot bransjene og består av kunnskapsbaserte verktøy og fakta som er tilpasset arbeidsmiljøutfordringene i de ulike bransjene.

Det lønner seg å investere i arbeidsmiljøet. I gode arbeidsmiljø øker produktiviteten, trivselen og motivasjonen for arbeidet. Sykefraværet går også ned.

Trykk her for å komme til arbeidsmiljøportalen  >>

Se video for god informasjon:

Referanse: arbeidsmiljøportalen.no >>

Relaterte artikler