28. april 2022: Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen

Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen

Hver dag dør flere tusen mennesker som følge av yrkesskade eller arbeidsrelaterte sykdommer. Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen markeres hvert år for å understreke hvor viktig forebygging av ulykker og sykdommer på arbeidsplassen er.

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) har blitt markert dagen siden 2003, for å fremheve hvor viktig det er å ivareta sikkerheten og helsen til ansatte på arbeidsplassen. Datoen 28. april er også fagbevegelsens minnedag for ofre av arbeidsrelaterte sykdommer og ulykker.

Hver dag dør flere tusen mennesker som følge av yrkesskade eller arbeidsrelaterte sykdommer (Kilde: ILO). Å sikre god helse og sikkerhet på arbeidsplassen er spesielt viktig for arbeiderne og deres nærmeste. Ivaretaking av ansatte er også en god økonomisk investering for arbeidsgiveren og samfunnet som helhet. Dette er fordi tapt arbeidstid, behandling, kompensasjon og rehabilitering av yrkesskader og -sykdommer koster verdenssamfunnet milliarder av kroner hvert år (Kilde: ILO).

2022: Deltakelse og dialog som verktøy for å etablere en positiv kultur for sikkerhet og helse

«Let’s act together!» er ILOs parole for Verdensdagen for sikkerhet og helse i år, der hovedfokuset er to- og trepartssamarbeid med prioritering av helse, miljø og sikkerhet (HMS). Åpenhet bygget på tillit og gjensidig respekt mellom partene er blant ILOs ønsker for å bygge en positiv HMS-kultur.

ILO trekker frem covid-19-pandemien, der deltakelse og dialog som verktøy har vært helt nødvendig for å redusere smitterisiko på arbeidsplassen. Man har under pandemien sett en økning i avtaler som resultat av to- eller trepartssamarbeid.

Trygt og sikkert arbeidsmiljø er en del av FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål nr. 8 handler om å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

I delmål 8.8 fokuseres det på å beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere. Her ligger også et særlig fokus på arbeidsinnvandrere og kvinnelige innvandrere, og arbeidstakere i usikre eller vanskelige arbeidsforhold.

Kilde, FN-sambandet >>

FNs bærekraftmål nr.8

Ønsker du å lære mer om forebygging av sykefravær? Nå kan du lytte til hva arbeidsmiljørådet har av tips>>

Relaterte artikler