COVID-19 vaksinering – vi ønsker å minske redusere trykket på vaksinasjon.

Medco dinHMS utfører nå COVID-19 vaksinasjon på arbeidsplassen til bedrifter. Vi i Medco dinHMS er godt utstyrt til å utføre vaksinasjon ettersom vi er godt kjent med prosessen gjennom våre tilbud.

Vi ønsker å hjelpe til

Vi har blant annet lang erfaring med å sette influensavaksinen. Derfor er vi begeistret for å kunne avlaste kommunen samtidig som vi gjør det lettere for deg å vaksinere ansatte uten at det påvirker arbeidsrutiner. I en artikkel i Dagsavisen forteller Pål Lillebø at det ikke er realistisk at vaksinering vil forbli en kommunal oppgave fremover. Det vil bli for krevende for kommuner å håndtere vaksinering alene. Lillebø håper også at avgjørelsen om å involvere bedriftshelsetjenester vil fortsette å ha en positiv innvirkning på vaksinasjon rutiner i andre kommuner.

Vi har fått tilbakemeldinger om at bedrifter opplever at det går en del ressurser til vaksinering. Flere bedrifter har ansatte som bor i en annen kommune og opplever at lang reisetid påvirker arbeidsdagen. Derfor sparer bedrifter tid på og heller komme til oss som er plassert rett i nærheten eller at vi tar turen ut til arbeidsplassen. Dagsavisen utdyper videre at regjeringen nå oppfordrer kommuner til å finne måter å lette trykket på vaksinasjon med å inngå avtaler med eksterne aktører. Trenger du COVID-19 vaksine? Kontakt oss her eller ta kontakt på 51 71 52 70.

Relaterte artikler