De med mest hjemmekontor er også de med mest helseplager

Bedriftshelseforeningens Bransjeforening har via Norstat fått gjennomført en befolkningsundersøkelse som viser at de med mest mulighet for hjemmekontor og som benytter seg mest av det, også er de med størst helseutfordringer knyttet til dette.

Post | Feed | LinkedIn

Mye hjemmekontor går ut over helsa vår (aftenbladet.no)

Relaterte artikler