Det skal velges verneombud i næmere 40000 virksomheter som følge av lovendringer skriver Pål Lillebø om i Finansavisen

Lovendring medfører at nesten 40000 nye virksomheter må velge verneombud, skriver Pål Lillebø om i Finansavisen

Pål Lillebø i Bedriftshelsetjenestens Bransjeforening: 40.000 nye vaktbikkjer | Finansavisen

Relaterte artikler