Lav helseoppfølging av innleide

I et debattinnlegg i Stavanger Aftenblad diskuterer vi hvordan innleide opplever lav helseoppfølging hos bedrifter. Innleide ansatte beveger seg fra arbeidssted til arbeidssted landet rundt å knyttes derfor gjennom ulike mellomledd, noe som gjør at de fleste faller utenfor vanlig rutiner av oppfølgning. Ettersom flere får lite oppfølging av egen arbeidsgiver og ikke tilhører innleier står mange arbeider uten tilbud om helseoppfølging. Det oppleves verst for arbeider som er innleid fra utenlandske bedrifter. Flere utenlandske bedrifter hvor norske bedrifter leier inn fra blir ikke stilt til de samme kravene om bedriftshelsetjenester slik som norske bedrifter.

Helseoppfølging er et område som ofte faller bort fra kontrakter og mange bedrifter er ikke klar over ansvaret de har ovenfor innleide arbeidere. Det viser seg faktisk at arbeidere i flere norske vikarbyråer heller ikke får den oppfølgningen de har krav på. Hovedutfordringen for flere bedrifter er de delte ansvaret for innleide/utleide arbeidere. For at alle arbeidere skal få det tilbudet de har kvar på er det nødvendig med lovendring. Med hjelp av en bedriftshelsetjeneste kan du skape en tryggere og bedre arbeidsplass for dine ansatte og innleide arbeidere. Se våre HMS-kurs på oppfølgning av ansatte.

Relaterte artikler