Har du fått brev fra Arbeidstilsynet i Altinn om krav om å være tilknyttet bedriftshelsetjeneste?

Hei, er du en av de mange virksomheter som har fått et brev i Altinn fra Arbeistilsynet hvor man blir minnet på kravet om å knytte til seg bedriftshelsetjeneste og hvordan man skal bruke BHT? Det skyldes oppdatering av Forskrift for Organisering, ledelse og medvirkning hvor bruk av bedriftshelsetjeneste er et viktig tema. Artikkelen under til Arbeidstilsynet beskriver hvilke bransjer som skal ha bedriftshelsetjeneste og hva vi skal hjelpe dere med. Vår hovedoppgave er å arbeide forebyggende for å hindre sykdom og skade. Vi jobber risikobasert, hvilket betyr at vi starter med en grovkartlegging av risiko for å se hvor det er størst fare for skade og sykdom. Og bistår med tiltak der. I tillegg utfører vi helsekontroller av risikoutsatt personell, for å sjekke at man ikke blir syk av jobben sin. Vi har hjulpet virksomheter å halvere sykefraværet!

Økt oppmerksomhet om tilknytning til og bruk av BHT (arbeidstilsynet.no)

Relaterte artikler