Monto har en solid posisjon i bygge bransjen, og innehar lang erfaring med elementsbygging av fjøs. For å ivareta sine ansatte, har de et tett samarbeid med Medco dinHMS.

Monto jobber med elementbygging av fjøs under trygge arbeidsforhold!
Monto har en solid posisjon i bygge bransjen, og innehar lang erfaring med elementsbygging av fjøs. For å ivareta sine ansatte, har de et tett samarbeid med Medco dinHMS.

Visjon om å være i forkant innen helse, miljø og sikkerhet for sine ansatte
Ledelsen i Monto har vært tydelig på sin visjon om å være ledende innen HMS, og de har tatt grep for å sikre at alle aspekter av arbeidsplassen er ivaretatt, uansett hvor i verdikjeden hos Monto du jobber.

«I Monto ønsker vi å være i forkant og ha alt på stell. Det er viktig for oss, både med tanke på våre ansatte og bedriftens omdømme. Medco dinHMS ble valgt som bedriftshelsepartner, nettopp på grunn av deres evne til å levere skreddersydde løsninger som oppfyller Montos behov» sier Dagfinn Hynne, daglig leder i Monto.

Være ute i felten, det er viktig
Anne Elisabeth Overrein, er en erfaren bedriftsfysioterapeut og HMS-rådgiver i Medco dinHMS. Hun understreker viktigheten av å være til stede ute i feltet. «Det er når jeg er sammen med de ansatte i Monto og får sett hvor og hvordan de jobber, at vi virkelig kan avdekke og ta tak i risikofaktorer før de eskalerer til helsetrusler» forteller Anne Elisabeth. «Slik at vi sikre at vi får kartlagt og risikovurdert alle deler av arbeidsprosessen. Dette kan for eksempel være mekaniske vibrasjoner. I tillegg er kommunikasjon med de ansatte noe vi mener er viktig. Det er de som vet hvordan arbeidsdagen og arbeidsforholdene er på de ulike plassene. I etterkant av slike kartleggingsrunder har vi et tett samarbeid med daglig leder, verneombud og vi legger opp til grundig opplæring av de ansatte. Monto gjør mye bra for å være i forkant, for å sikre et trygt arbeidsmiljø» smiler Anne Elisabeth.

«I denne reisen mot bygningstrygghet og HMS-ekspertise har Medco dinHMS vært en uunnværlig partner for å komme med gode råd og tiltak. Et langvarig og gjensidig samarbeid har vært kjernen i vår felles suksess Vi er stolte av at Monto AS har satt en så høy standard for å være proaktiv når det gjelder sikkerhet» avslutter Dagfinn Hynne.

Bildet er fra et av mange prosjekter hos Monto; Ann Elisabeth Overrein (Medco dinHMS) og ansatte i Monto

Relaterte artikler