Pål Lillebøs kronikk om AMU-sjokk for ledere kommer på trykk i Finansavisen

Kronikk skrevet av Pål Lillebø om hvordan mange ledere ikke er forberedt på at deres virksomhet skal etablere Arbeidsmiljøutvalg (AMU) innen 1.1.24.

AMU-sjokk for mange ledere | Finansavisen

AMU-sjokk for mange ledere - fvn.no

Relaterte artikler