Sintefforsker anbefaler ikke faste dager på hjemmekontor

Stavanger Aftenblad har en artikkel av Nils Brede Moe som er sjefsforsker i Sinter og som skriver at han ikke anbefaler faste dager på hjemmekontor:

Unngå faste dager for hjemmekontor (aftenbladet.no)

Hjemmekontor på fredager. Faste kontordager tirsdag og torsdag. For mange av oss veksler arbeidshverdagen mellom dager hjemme og på kontoret, og det er som oftest styrt av kalenderen.

Det har vist seg å skape problemer på mange arbeidsplasser. De har opplevd tomme kontorer når behovet for tilstedeværelse plutselig har meldt seg.

En alternativ tilnærming

Etter å ha fulgt praksis i mange selskaper, har vi sett at det finnes en smartere måte å organisere arbeidsdagene på.

Den planbaserte organiseringen bør kombineres med en såkalt hendelsesbasert tilnærming. Det betyr at team organiserer tilstedeværelsen på kontoret etter hendelser – både planlagte og uventede – som inntreffer, og ikke bare etter kalenderen.

Noen hendelser krever koordinering mellom mange forskjellige roller og blir håndtert mest effektiv når vi er sammen.

Det kan være et datasystem som stopper opp, igangsetting av et prosjekt, en kunde som må få løst et problem, et tilbud som må leveres innen en frist, en person som slutter eller en som begynner i et team.

Jeg anbefaler å oppmuntre alle til å være fysisk sammen når, eller umiddelbart etter at, bestemte hendelser inntreffer.

En hendelsesbasert tilnærming bidrar også til en smidig organisering der man raskt er i stand til å merke og reagere på endringer i omgivelsene.

Mye kan fortsatt kalenderfestes

Det betyr ikke at vi helt skal slutte å planlegge etter kalenderen. Mange oppgaver er ikke knyttet til en bestemt hendelse eller krever ingen koordinering med andre, og kan derfor planlegges inn i en kalender.

Ikke helt ulikt det Pål Molander sier i epsioden av Bedriftshelsepodden som handler om STAMIs kunnskapsoppsummering om hjemmekontor:

https://open.spotify.com/episode/1V3rg0Gql2KC9tlZEVDxLi?si=2FHoTFwmSDKlZRh-yTjfLA&utm_source=native-share-menu

Relaterte artikler