Kursdato
12/11/24 8:30
Varighet
12 og 13 november 2024
Pris
7500,- for kunder/ 8500,- for kunder uten avtale
Språk
Norsk
Format
Digitalt kurs på Teams

Om kurset

Vi ønsker også å motivere til et godt systematisk HMS arbeid og vi legger derfor vekt på en engasjerende og deltagende undervisningsform i kurset.

Målgruppe: Verneombud, tillitsvalgte, ledere/ arbeidsledere og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Innhold/tema:

• Arbeidsmiljøloven med forskrifter

• Roller og ansvar i HMS-arbeidet

• Systematisk HMS-arbeid

• Kartlegging og risikovurdering

• Fysisk og tekniske arbeidsmiljøfaktorer

• Kjemiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer

• Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø

• Helsefremmende arbeidsmiljø

• Forskning og beste praksis

• Ergonomi- forebygging av muskel og skjelettplager

• Sykefravær- rutiner og regelverk

• Bedriftshelsetjenesten og andre eksterne

• Dagens og fremtidens utfordringer i arbeidslivet

Listen er ikke utfyllende.

Innholdet kan variere fra kurs til kurs da vi tilrettelegger undervisningen i forhold til hvilken virksomhet deltagerne kommer fra.

Kurset tilfredsstiller arbeidsmiljølovens krav, og deltakerne får kursbevis.

Ved avmelding senere enn 14 dager før første kursdag faktureres kurset.

Hva vi går gjennom

Kursholdere

Terje Moe
Terje Moe
HMS-rådgiver
Torgeir Elvsås
Torgeir Elvsås
Bedriftssykepleier/HMS-rådgiver
Torgeir Elvsås
Meld deg på

Meld deg på her

Form User Icon
Form User Icon
Form User Icon
Form Email Icon
Form Phone Number
Form Phone Number
Ikon av lokasjonspil
Form User Icon
Form User Icon
Ikon av snakkeboble
Eller
Phone Call
02022
Takk, du er nå påmeldt!
Det skjedde en feil!

Kurset er fullt

Vennligst ta kontakt med oss.