Kursdato
25/5/50 0:00
Varighet
Etter avtale
Pris
Etter avtale
Språk
Norsk
Format

Om kurset

Hvilke faktorer som skal til for å lykkes med å skape gode medarbeidersamtaler er det sentrale i dette kurset. For å oppnå dette er blant annet tillit mellom arbeidstaker og arbeidsgiver utslagsgivende. På denne måten blir det enklere å vurdere hva du kan skape for organisasjonen og deg selv. Resultatet kan bli forståelse for ansattes utfordringer, hjertevarme og rom.

Arbeidsglede kan oppnås gjennom medarbeidersamtaler
"For å skape arbeidsglede for dine medarbeidere må du stille de rette spørsmålene. I løpet av kurset lærer du dette i tillegg til å ha et rom for utvikling, ha påvirkningskraft, føle seg nyttig og det å bli sett. Dette er essensielle behov for alle ansatte."
Rune Semundseth, samarbeidspartner, Businessmastering
Medarbeidersamtaler som virker
"Forventningsavklaring og dialog i hverdagen er helt sentralt. Det samme er systematikk i forbindelse med oppfølging. Vi samarbeider med Rune Semundseth og Businessmastering om system for gode medarbeidersamtaler."
Pål Lillebø, CEO, Medco dinHMS

Hva vi går gjennom

Medarbeidersamtalers struktur
Taushetsplikt og god etikk
Hvordan gjøre medarbeidersamtalen til et styringsverktøy
Forskjeller mellom arbeidsrelaterte og private forhold
Hvordan skille mellom rollen som leder og personlig relasjon
Kvalitet og hyppighet
Distanse mellom leder og ansatte
Hvordan du skaper mening med samtalen

Kursholdere

Meld deg på

Meld deg på her

Form User Icon
Form User Icon
Form User Icon
Form Email Icon
Form Phone Number
Form Phone Number
Ikon av lokasjonspil
Form User Icon
Form User Icon
Ikon av snakkeboble
Eller
Phone Call
02022
Takk, du er nå påmeldt!
Det skjedde en feil!

Kurset er fullt

Vennligst ta kontakt med oss.