Kursdato
25/5/50 0:00
Varighet
Etter avtale
Pris
Etter avtale
Språk
Norsk
Format

Om kurset

Kurset har en praktisk og teoretisk modul hvor du lærer og trener på situasjoner som kan oppstå på arbeidsplassen. I Norge i dag er det mange som har en arbeidsplass hvor det er risiko for at de kan bli utsatt for vold, eller trussel om vold fra personer med utagerende atferd.

Visste du at det er et lovkrav at arbeidsgiver skal sørge for at risiko for vold og trussel om vold så langt som mulig fjernes eller reduseres?

Ingen av oss vet hvordan vi vil reagere dersom vi plutselig blir utsatt for vold, eller trussel om vold. Nettopp derfor er det viktig å ha tenkt og trent på hva man skal gjøre.

Kurset i håndtering av vold og trusler på arbeidsplassen er delt inn i to moduler:
En teoretisk og en praktisk modul

Del 1 skal gi deltakeren grunnleggende kunnskap om håndtering av utagerende personer på arbeidsplassen og øke evnen til å tenke forebyggende.
Del 2 skal gi deltakeren grunnleggende praktisk trening for å kunne håndtere utagerende personer på arbeidsplassen for å bli tryggere på arbeidsplassen

Kursene gir deg kunnskap innen:

 • Hvordan du kan øke evnen til å tenke forebyggende
 • Praktisk trening i observasjon
 • Hvordan du bør opptre i en volds-/trusselsituasjon
 • Hva som bør gjøres etter en hendelse
 • Med andre ord, sikkerhetstenkning før, under og etter en volds-/ trusselsituasjon.


Kurset som utgjør en forskjell

Vold på arbeidsplassen, er vanligere enn du tror. Flere kursdeltakere har takket meg for at de allerede hadde deltatt på kurs da de plutselig en dag opplevde å havne midt i en farlig situasjon på jobb. "Jeg gjorde bare det jeg hadde lært jeg skulle gjøre" fortalte en kursdeltaker som hadde vært på kurs 14 dager før hun ble ranet på jobb."
Tone Thorstensen daglig leder avdeling Agder

Læringsmål

 • Målet med kurset er å gi deltakeren grunnleggende kunnskap
 • om håndtering av utagerende personer på arbeidsplassen.
 • Øke evnen til å tenke forebyggende
 • Bli tryggere på arbeidsplassen

Målgruppe

Dette kurset er for de som arbeider på en arbeidsplass hvor det er fare for å kunne bli utsatt for vold, eller trussel om vold.

Sted og varighet

I kurslokalet til Medco dinHMS, eller i annet egnet kurslokale

2 x 45 minutter teori med praktiske eksempler og involvering

Hva vi går gjennom

Del 1:
 • Lovkrav
 • Risikovurdering og tiltak
 • Kommunikasjon
 • Kjennetegn for en konfliktsituasjon
 • Hva kan eskalere en situasjon
 • Konflikthåndtering
 • Sikkerhetstenkning (før, under og etter)
Del 2:
 • Repetisjon av grunnkurs
 • Gjennomgang av risikovurdering
 • Gjennomgang av virksomhetens interne instrukser
 • Sikkerhetstenkning (før, under og etter)
 • Praktisk trening i observasjon
 • Bli kjent i egne lokaler – løp, skjul, handle
 • Praktisk trening basert på scenarioer

Kursholdere

Meld deg på

Meld deg på her

Form User Icon
Form User Icon
Form User Icon
Form Email Icon
Form Phone Number
Form Phone Number
Ikon av lokasjonspil
Form User Icon
Form User Icon
Ikon av snakkeboble
Eller
Phone Call
02022
Takk, du er nå påmeldt!
Det skjedde en feil!

Kurset er fullt

Vennligst ta kontakt med oss.