Kursdato
17/10/23 9:00
Varighet
1 dag
Pris
3800,- eks mva (10% rabatt til Medco-kunder)
Språk
Norsk
Format
Klasseromsundervisning

Om kurset

Kurset fokuserer på lederens ansvar og muligheter knyttet til HMS. Kurset passer for ledere på alle nivåer.

Hva vi går gjennom

Hvorfor HMS-arbeid?

Arbeidsmiljøloven
- Lovens hensikt og formål
- Mitt ansvar som leder

Systematisk HMS arbeid
- Internkontroll
- Kartlegging av bedriftens risiko
- Metoder og verktøy (inkl. maler til skriftlig dokumentasjon av HMS-arbeidet)
- Hvordan kartlegge medarbeidertilfredshet?

Arbeidsmiljø
- Hva er arbeidsmiljø?
- Krav til arbeidsmiljøet
- Hva påvirker arbeidsmiljøet?

Psykososialt arbeidsmiljø
- Hva er psykososialt arbeidsmiljø?
- Krav til psykososialt arbeidsmiljø
- Organisasjonskultur
- Stress
- Konflikter
- Lederens utfordringer i dagens arbeidsmiljø

Utvikling.org samarbeider med IOSH (Institute for Occupational Safety and Health) i UK som er Europas største opplæringsinstitusjon innen HMS og har gjennom spennende framstilling av "tørt" HMS-stoff og engasjerte instruktører blitt Norges største aktør på åpne HMS-kurs.

Medco dinHMS tar forbehold om at ved for få påmeldte vil kurset evt. bli avlyst.

Påmelding senest en dag før kursstart.

Kursholdere

Stefanie Sprong
Stefanie Sprong
Avdelingsleder Haugesund
Meld deg på

Meld deg på her.

Form User Icon
Form User Icon
Form User Icon
Form Email Icon
Form Phone Number
Form Phone Number
Ikon av lokasjonspil
Form User Icon
Form User Icon
Ikon av snakkeboble
Eller
Phone Call
02022
Takk, du er nå påmeldt!
Det skjedde en feil!

Kurset er fullt

Vennligst kontakt oss på post@medco-dinhms.no eller 02022 for å høre om ventelisteplass.