Kursdato
25/5/50 0:00
Varighet
Etter avtale
Pris
Etter avtale
Språk
Norsk
Format
Fysisk

Om kurset

HMS-grunnkurs - som gir deg mer fleksibilitet i gjennomføring

Over et tidsløp på kun to kursdager tilbyr vår samarbeidspartner Utvikling.org grunnopplæring i arbeidsmiljø for AMU og verneombud. Sammen med e-læring kvalifiserer dette som det lovpålagte 40 timers-kurset.

Kurset omtales av mange som «40 timers-kurset». Det er videre lovpålagt for medlemmer av arbeidsmiljøutvalget (AMU) og verneombud.

Internkontrollforskriften, arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter, rollene i HMS-arbeidet og psykososialt- og fysisk arbeidsmiljø er sentrale elementer gjennom de to kursdagene. Før kurset starter opp må deltakerne gjennomføre en obligatorisk e-læring, som også er tilgjengelig i ett år etterpå. Lovkravet til 40 timers-kurset blir oppfylt av vår tilnærming, i motsetning til andre nettbaserte løsninger som tar mindre tid.

Målgruppe:

Opplæring i helse-, miljø-. Og sikkerhetsarbeid er pålagt for arbeidsmiljøutvalg-medlemmer, verneombud og arbeidsgivere. De to førstnevnte er til og med lovpålagt å gjennomføre i henhold til arbeidsmiljøloven. Kurset er ellers anbefalt for andre med behov for kunnskap eller interesse for HMS-arbeid.

Formål:

Deltakerne skal tilegne seg kunnskap for å hjelpe til med HMS-arbeidet i sin virksomhet gjennom en kontinuerlig prosess. Dette skal de oppnå gjennom økt forståelse for fagområdets grunnprinsipper.

Varighet:

E-læring og to kursdager

Sted:

Oversikt finnes i kurskalender

Tidspunkt:

Både dag en og dag to varer fra 09 – 15.

Kursbevis:

Oppmøte og delaktighet gjennom e-læring kvalifiserer til kursbevis

Påmelding:

Påmelding gjøres med knappen under.

Ta kontakt for bedriftsinterne kurs.

Hva vi går gjennom

  • Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter
  • Systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid
  • Konflikthåndtering, kommunikasjon og psykososialt arbeidsmiljø
  • Fysiske arbeidsmiljøfaktorer
  • Inkluderende arbeidsliv og sykefraværsarbeid
  • Ergonomi
  • Miljø- og vernearbeid i praksis
  • Bruk av personlig verneutstyr, ulykkesvern og forebyggende tiltak
  • Kurset baseres på undervisning, oppgaver og gruppediskusjoner.
  • Samspillet mellom gruppediskusjoner, oppgaver og undervisning er kursets grunnlag

Kursholdere

Vår lokale HMS-kursholder
Vår lokale HMS-kursholder
HMS-rådgiver
Meld deg på

Meld deg på her

Form User Icon
Form User Icon
Form User Icon
Form Email Icon
Form Phone Number
Form Phone Number
Ikon av lokasjonspil
Form User Icon
Form User Icon
Ikon av snakkeboble
Eller
Phone Call
02022
Takk, du er nå påmeldt!
Det skjedde en feil!

Kurset er fullt

Vennligst ta kontakt med oss.