Kursdato
25/5/50 0:00
Varighet
Etter avtale
Pris
Etter avtale
Språk
Norsk
Format

Om kurset

Håndtering av spill- og rusmisbruk i din bedrift blir behandlet i form av rammevilkår. Vi ser både på forankring og utarbeidelse av disse i kurset. Dette kan innebære målinger, prosess og samtaler, i tillegg til tilknytning til helsepersonell dersom det er ønskelig.

TRYGGERE ARBEIDSPLASSER GJENNOM GODT HMS-ARBEID

"Er det noen på din arbeidsplass som har endret seg, når plutselig ikke arbeidsmål eller har endrede atferdsmønster? Da kan dette skyldes avhengighetsproblematikk ift. rus eller spill. Har du mistanke, er bekymret, men ikke helt vet hvordan du skal håndtere medarbeidere i utsatt posisjon, da er dette kurset for deg."
Anne Lovise Rafoss, HMS-rådgiver og sykepleier

AKAN VEILEDER

Veilederen gir en grundig beskrivelse av hvordan små og store virksomheter kan jobbe med forebygging og håndtering av rus- og spillproblematikk etter Akan-modellen. Innholdet bygger på erfaringer Akan kompetansesenter har tilegnet seg gjennom daglig dialog med bedrifter, og forskningen som er publisert om temaet både nasjonalt og internasjonalt.

AKAN - HJELPER BEDRIFTER MED RUS OG SPILL AVHENGIGHET

"Vi hjelper deg med rådgivning, innføring og oppfølging av prosesser forbundet med rus og spillavhengighet. I tillegg gjennomfører vi rustester både ved mistanker og som del av AKAN-opplegget."
Cathrine Hebnes, leder HMS-rådgivning og kvalitetsansvarlig

OM KURSET

For å ha mulighet til å gjennomføre forebyggende arbeid i bedriften din får du i løpet av grunnkurset en innføring i hvordan Akan-modellen fungerer.

Varighet: En dag

Sted: Etter kundens ønske, kan også avholdes virtuelt via Teams

Tidspunkt: Etter kundens ønske

Kursbevis: Oppmøte og delaktighet er nødvendig

Påmelding: Trykk på linken under

Bedriftsinterne kurs: ta kontakt med oss .

Hva vi går gjennom

Kursets varighet er seks timer, og innebærer blant annet hvordan du kan tilby enkeltpersoner hjelp og hvordan du kan reagere tidlig i samsvar med Akan-modellen. Bedriftskultur, risikosituasjoner og forebyggende arbeid overfor utvalgte grupper eller samtlige ansatte blir også omtalt.

Verktøy som brukes innen forebyggende arbeid blir gjennomgått. Formålet er å kunne forankre og utarbeide en policy for spill og rusmiddelbruk i din organisasjon. Ved mistanke eller bekymring om en ansatt i denne sammenhengen er det sentralt å se etter symptomer og tidlige tegn. Vi forklarer også hvordan du kan snakke med en ansatt i slike tilfeller og hva arbeidsplassen kan gjøre når policyen brytes. Hvilken form for hjelp kan din bedrift tilby for en ansatt som sliter med misbruk?

Ansatte med et tillitsverv eller en stilling knyttet til personalarbeid, HMS, arbeidsmiljø og organisasjonsutvikling vil ha nytte av denne kursdagen. For å i størst mulig grad kunne etablere eller videreutvikle din organisasjons Akan-arbeid veksler vi mellom øvelser, diskusjoner og teoriundervisning.

Kursholdere

Meld deg på

Meld deg på her

Form User Icon
Form User Icon
Form User Icon
Form Email Icon
Form Phone Number
Form Phone Number
Ikon av lokasjonspil
Form User Icon
Form User Icon
Ikon av snakkeboble
Eller
Phone Call
02022
Takk, du er nå påmeldt!
Det skjedde en feil!

Kurset er fullt

Vennligst ta kontakt med oss.