Kursdato
29/3/23 9:00
Lokasjon
Bergen
Varighet
6 timer (Kl. 9 - 15)
Pris
4900
Språk
Format

Om kurset

Kurset tilfredsstiller arbeidsmiljølovens krav om opplæring innen HMS for bedriftens leder. Kurset fokuserer på lederens ansvar og muligheter knyttet til HMS. Kurset passer for ledere på alle nivåer.  

Du deltar på dette kurset dersom du vil:

  • Lære metoder og verktøy innen HMS til bruk i ditt daglige virke
  •  Få innsikt i hvilke krav som stilles til virksomhetens HMS-arbeid
  • Lære å påvirke bedriftens HMS-kultur i positiv retning

Pris inkluderer kursmateriell og lunsj, samt kaffe og pausemat.

Hva vi går gjennom

• Arbeidsmiljølovgivningen og systematisk HMS-arbeid (IK)

• Arbeidstaker og arbeidsgivers plikter og rettigheter

• Varsling og håndtering av arbeidsmiljøproblem

• Verneombud/AMUs funksjon og oppgaver

• Psykososialt arbeidsmiljø

• Kulturens betydning for arbeidsmiljøarbeid

Kursholdere

Trond Kvaleid
Trond Kvaleid
Seniorrådgiver
Fysioterapeut
Meld deg på

Meld deg på her.

Form User Icon
Form User Icon
Form Email Icon
Form Phone Number
Form Phone Number
Ikon av lokasjonspil
Form User Icon
Form User Icon
Ikon av snakkeboble
Eller
Phone Call
02022
Takk, du er nå påmeldt!
Det skjedde en feil!

Kurset er fullt

Vennligst kontakt oss på post@medco-dinhms.no eller 02022 for å høre om ventelisteplass.