Kursdato
16/3/23 9:00
Lokasjon
Hammerfest
Varighet
1 dag
Pris
Kr 3500 for kunder med fast BHT avtale/kr 4500 for andre (inkl lunsj/kaffe/te)
Språk
Norsk
Format
Fysisk oppmøte

Om kurset

Vi har gleden av å invitere ledere i kundebedrifter og andre interesserte til HMS- kurs. Dette er et dagskurs som gjennomføres med fysisk oppmøte i Hammerfest.

Kurset tilfredsstiller Arbeidsmiljølovens krav i § 3-5, om at alle virksomheters øverste leder gjennomfører opplæring i helse- miljø og sikkerhetsarbeid. Kurset passer for ledere på alle nivåer.

Opplæringen baserer seg på Arbeidstilsynets veiledning, og gir en kort innføring i arbeidsmiljølovens bestemmelser og systematisk HMS arbeid. Undervisningen foregår både som forelesning og i grupper.

Målet er at deltakerne skal oppnå god forståelse for sitt ansvar som arbeidsgivere/ledere, samt styrket kunnskap om hvordan påvirke bedriftens HMS-kultur i positiv retning.

Målgruppe:

Ledere på alle nivåer.

Praktisk Informasjon:

Kurset arrangeres fysisk i Hammerfest 16. mars fra kl 09.00 til 16.00.

Sted: Kommer

Antall plasser: 24  

Hva vi går gjennom

-         Innføring i Arbeidsmiljøloven og forskrifter

-         Arbeidsgivers- og arbeidstakers plikter/rettigheter

-         Roller i HMS arbeidet

-         Varsling og avvikshåndtering

-         Systematisk HMS-arbeid

-         Sykefravær og oppfølging

-         Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

Kursholdere

Tove Jensen
Tove Jensen
Avdelingsleder
Meld deg på

Meld deg på her.

Form User Icon
Form User Icon
Form Email Icon
Form Phone Number
Form Phone Number
Ikon av lokasjonspil
Form User Icon
Form User Icon
Ikon av snakkeboble
Eller
Phone Call
02022
Takk, du er nå påmeldt!
Det skjedde en feil!

Kurset er fullt

Vennligst kontakt oss på post@medco-dinhms.no eller 02022 for å høre om ventelisteplass.