Kursdato
1/12/22 9:00
Lokasjon
Bergen
Varighet
Kl. 09-15
Pris
Kr. 3 520,- for kunder med fast BHT avtale/kr. 3 800,- uten avtale
Språk
Norsk
Format

Om kurset

Vi har gleden av å invitere ledere i kundebedrifter og andre interesserte til HMS- kurs. Dette er et dagskurs som gjennomføres med fysisk oppmøte i Bergen.

Kurset tilfredsstiller Arbeidsmiljølovens krav i § 3-5, om at alle virksomheters øverste leder gjennomfører opplæring i helse- miljø og sikkerhetsarbeid og innholdet er i tråd med veiledning 588. Kurset passer for ledere på alle nivåer.

Opplæringen baserer seg på Arbeidstilsynets veiledning, og gir en kort innføring i arbeidsmiljølovens bestemmelser og systematisk HMS arbeid. Undervisningen foregår både som forelesning og i grupper.

Målet er at deltakerne skal oppnå god forståelse for sitt ansvar som arbeidsgivere/ledere, samt styrket kunnskap om hvordan påvirke bedriftens HMS-kultur i positiv retning.

Målgruppe: ledere på alle nivåer.

Praktisk informasjon: kurset arrangeres i Bergen 1. desember fra kl. 09.00 til 15.00.

Påmeldingsfrist: 20.11.22

Lokasjon: Klosterhagen Hotell, Strangehagen 2, 5011 BERGEN

Antall plasser: 24  

Kaffe/te og lunsj er inkludert i prisen.

Hva vi går gjennom

  • Innføring i Arbeidsmiljøloven og forskrifter
  • Arbeidsgivers - og arbeidstakers plikter/rettigheter
  • Roller i HMS arbeidet
  • Varsling og avvikshåndtering
  • Systematisk HMS-arbeid
  • Sykefravær og oppfølging
  • Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

Kursholdere

Ann Elin Solbu
Ann Elin Solbu
Daglig leder Utvilking.org og superinstruktør (prosessingeniør)
Meld deg på

Meld deg på her.

Form User Icon
Form User Icon
Form Email Icon
Form Phone Number
Form Phone Number
Ikon av lokasjonspil
Form User Icon
Form User Icon
Ikon av snakkeboble
Eller
Phone Call
02022
Takk, du er nå påmeldt!
Det skjedde en feil!

Kurset er fullt

Vennligst kontakt oss på post@medco-dinhms.no eller 02022 for å høre om ventelisteplass.