Kursdato
15/10/23 9:00
Varighet
1 dag
Pris
3800,- eks mva (10% rabatt til Medco-kunder)
Språk
Norsk
Format
Klasserom

Om kurset

Utvikling.org samarbeider med IOSH (Institute for Occupational Safety and Health) i UK som er Europas største opplæringsinstitusjon innen HMS og har gjennom spennende framstilling av "tørt" HMS-stoff og engasjerte instruktører blitt Norges største aktør på åpne HMS-kurs.

MedcodinHMS tar forbehold om at ved for få påmeldte vil kurset evt. bli avlyst.

Påmelding senest en dag før kursstart.

Hva vi går gjennom

Hvorfor HMS-arbeid?

Arbeidsmiljøloven- Lovens hensikt og formål
- Mitt ansvar som leder

SystematiskHMS arbeid
- Internkontroll
- Kartlegging av bedriftens risiko
- Metoder og verktøy (inkl. maler til skriftlig dokumentasjon av HMS-arbeidet)- Hvordan kartlegge medarbeidertilfredshet?

Arbeidsmiljø- Hva er arbeidsmiljø?
- Krav til arbeidsmiljøet
- Hva påvirker arbeidsmiljøet?

Psykososialtarbeidsmiljø
- Hva er psykososialt arbeidsmiljø?
- Krav til psykososialt arbeidsmiljø
- Organisasjonskultur
- Stress
- Konflikter
- Lederens utfordringer i dagens arbeidsmiljø

Kursholdere

Thore Dahl Olsen
Thore Dahl Olsen
Kursholder Utvikling.org
Meld deg på

Meld deg på her.

Form User Icon
Form User Icon
Form User Icon
Form Email Icon
Form Phone Number
Form Phone Number
Ikon av lokasjonspil
Form User Icon
Form User Icon
Ikon av snakkeboble
Eller
Phone Call
02022
Takk, du er nå påmeldt!
Det skjedde en feil!

Kurset er fullt

Vennligst kontakt oss på post@medco-dinhms.no eller 02022 for å høre om ventelisteplass.