Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager

Vi ser dessverre ofte arbeidsrelaterte muskel og skjelettplager hos bedrifter rundt om i landet vårt. Dette kan blant annet skyldes belastninger innenfor tunge løft, belastende arbeidsstillinger, vibrasjoner, høyt arbeidspress eller lite kontroll over egen arbeidssituasjon.

Slike plager kan være kortvarige, men også langvarige dersom muskler, ledd og nerver blir belastet over tid. Derfor er det kjempeviktig at man forebygger, da reduserer man sjansen for at medarbeidere får helseplager, på kort og lang sikt.

For mer informasjon, snakk med oss, eller les mer på arbeidstilsynet sine sider >>

Relaterte artikler