Forebygging er mer effektivt enn hørselskontroll

I en kronikk i Tidsskriftet tar Erlend Hassel for seg virkningen av hørselskontroll. Hassel skriver at Norge pålegger arbeidsgivere å utføre hørselsundersøkelser for støyeksponerte arbeidere for å oppdage støyskader. Derimot viser hørselskontroller til å være betydelig mindre effektivt enn å forebygge mot hørselsskader. Verdien av hørselskontroller er begrenset når arbeidsplassen likevel må kartlegge og utføre risikovurdering for å fastsette tiltak som reduserer risikoen for hørselstap. I tillegg viser undersøkelser at audiometri ikke klarer å tilstrekkelig skille mellom årsaker til hørselstap som kan skape uønskede konsekvenser.

Hvordan forebygge mot hørselskader?

Vi i Medco dinHMS hjelper deg med kartlegging og risikovurdering for å redusere yrkesskader. Du kan lese mer om våre tilbud her.

Hassel diskuterer ulike tiltak for å redusere støyeksponering på arbeidsplassen.
Kartlegge ulike kilder for hørselskader. Ved mistanke om høy støyeksponering vil det være nødvendig å utføre en støymåling.
Eliminering av kilden til støyet eller flytte arbeidstaker bort fra området.
Endre eller bytte ut utstyr og prosedyrer som forårsaker støyet.
Innkapsling av kilden eller bruk av støyabsorbenter.
Fastsette arbeidsrutiner samt informere om støy, helsevirkninger og ulike tiltak.

Relaterte artikler