Formstøpte ørepropper

Hos oss får du kjøpt formstøpte ørepropper

Formstøpte ørepropper lages etter en avstøpning av dine ører og har en bedre passform enn mange andre hørselsvern. Øreproppene sitter godt på plass og oppleves som behagelig å bruke. Den skadelige støyen blokkeres, men annen lyd og tale slipper gjennom slik at du kan kommunisere med kollegaer og orienteres deg i omgivelsene.

Type støydemping velges ut fra hvilke støyforhold du har i arbeidsdagen. Slike formstøpte ørepropper reduserer lydtrykket (dB), men forringer ikke lydbildet. Det betyr at du fortsatt kan samtale i et støyfullt område.

Akutte hørselsskader kan oppstå når man utsettes for skarpe, høye smell eller rop direkte inn i øret. Slike støyhendelser (slagstøy) er man ofte ikke forberedt på, dersom man selv ikke holder på med støyende arbeid og bruker hørselvern. Formstøpte ørepropper er derfor et godt alternativ som sitter på plass når man arbeider i støyende områder, eller skal oppholde seg i slike områder. Hørselsvern som er godt tilpasset og behagelig å bruke blir brukt!

Formstøpte ørepropper kan du bruke uten at det kommer i konflikt med annet verneutstyr som hjelm, vernebriller, og åndedrettsvern. Formstøpte ørepropper er spesialdesignet for verksteder, industri og arbeidsliv, næringsmiddelindustri, musikere, jegere, og motorsykkelkjørere.

Arbeider du i et miljø hvor det ikke er krav om hørselvern, men du opplever støyen som sjenerende?
Da kan også formstøpt ørepropp være et godt hjelpemiddel til en bedre arbeidsdag.

Medco dinHMS Agder samarbeider med blant annet Hantek AS (hantek.no) om øreavstøpning for bestilling av ørepropper.

Ta kontakt med oss for mer informasjon, og for bestilling >>

Relaterte artikler