Krav om å gjenta praksis for utenlands medisinutdanning

Bergens Tidende diskuterer Norges krav om at leger med fullført utdannelse og praksis i utlandet skal gjenta praksistiden på nytt. Helsedirektoratet har skjerpet praksis kravene som gjelder for leger som ikke har vært arbeid i Norge før 1. mars 2019.

Utenlands medisinutdanning

Avisen skriver også at i noen tilfeller velger leger heller å forlate landet enn å gjenta den krevende praksisen. Dette strenge kravet er overaskende med tanke på den manglede arbeidskraften i den norske helsesektoren. Noe som blir understreket med at mer enn 130.000 personer mangler fastlege i Norge. Videre viser avisen til et tilfelle hvor helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol forklarer at det ikke er kvaliteten på medisinutdanningen i land som Danmark som er grunnlaget for innstrammingen, men heller et ønske om å øke kompetansen basert på kompleksiteten rundt de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Vi i Medco dinHMS er selv preget av dette kravet og er enig med Bergens Tidende at leger med god utdannelse fra utlandet bør slippe å gjenta praksistiden.

Relaterte artikler