Krav om gjentakelse av praksistid

I et debattinnlegg i Stavanger Aftenblad diskuterer Pål Lillebø konsekvensene av Norges nye krav om at leger med utdanning fra utlandet må gjenta praksistiden i Norge. Det nye kravet om gjentakelse av turnus vil bidra til å gjøre Norge et mindre attraktivt arbeidssted for både utenlandske leger og norske medisinstudenter. Det er utrolig vanlig at nordmenn å utfører medisinutdanning i utlandet ettersom Norge ikke har tilstrekkelig antall studieplasser. Disse medisinstudentene er nå påkrevd å gjenta den tunge praksistiden. Denne endringen er overraskende med tanke på den manglende arbeidskraften innenfor helsesektoren.

Krav og gjentakelse av praksistid vil ha ytterligere konsekvenser

I Medco dinHMS opplever en av våre egne bedriftsleger konsekvensene av denne endringen. Ettersom hun flyttet tilbake fra Danmark etter 1.mars 2019 må hun vente med å returnere tilbake til arbeidsplassen 1,5 år for å gjenta læretiden på ulike steder i Norge. Dette påvirker ikke bare henne personlig, men bedriftene hun hjelper som må fortsette med flere vikarer. Lillebø forklarer at saken hadde vært annerledes hvis hun fikk ny kompetanse under praksistiden, men ettersom hun allerede er mer enn nok kompetent vil det bare kaste bort 1,5 år av tiden hennes.

Norge opplever allerede mangel på LIS1-plasser (turnus som må gjentas) og studenter fra norske universiteter venter ofte flere år for å få plass. Vi har sett raske endringer bli utført av helseministeren tidligere og mener sterkt at dette er et tilfelle som trenger endring.

Relaterte artikler