Medco dinHMS er stolt samarbeidspartner av Redningsselskapet. Et samarbeid vi ser på som en meningsfylt investering i samfunnet vårt.

Tusen takk!

"I Medco dinHMS er vi stolte av å være en samarbeidspartner av Redningsselskapet. Det er en ære å kunne bidra til deres viktige arbeid med å trygge norske farvann og redde liv til sjøs. Vår støtte til Redningsselskapet er mer enn bare et samarbeid, det er en forpliktelse til å bidra til et tryggere og bedre samfunn. Gjennom vårt samarbeid bidrar vi til at redningsskøytene kan opprettholde noe av sin nødvendige aktivitet og bemanning. Dette er igjen med å bidrar til at de alltid er klare til å rykke ut og hjelpe de som trenger det mest, enten det er i forbindelse med redningsaksjoner, søk- og redningsoppdrag eller forebyggende tiltak. Vi ser på det som en meningsfylt investering i samfunnet vårt, og vi er takknemlige for muligheten til å være en del av Redningsselskapets viktige arbeid" sier konsernmarkedssjef Marit Nikolaisen i Medco dinHMS.

"Redningsselskapet ble etablert for over 130 år siden, og helt fra starten av har støtte fra næringslivet vært avgjørende for å kunne opprettholde og styrke beredskapen langs hele Norges langstrakte kyst. Vi er helt avhengige av gode samarbeid i næringslivet for å nå vår visjon om at ingen skal drukne. Flere og flere bruker sjøen. Vi har hatt en stor økning i trafikanter på vann og is, og folk som oppholder seg langs kysten. Dette setter nye og større krav til oss som redningstjeneste, og samarbeid med næringslivet er viktigere enn noen gang" sier Tarje Aasheim, partneransvarlig i Redningsselskapet.

Takk til Redningsselskapet for alt de gjør, takk for at dere seiler for livet. I 2023 ble 27 liv reddet. Sammen står vi sterke.

«Å seile for livet» av Erik Bye

Å seile – seile for livet!
Igjennom etthundre år var dette vår enkle gjerning
og er det – i dag som i går.
Om hyra var skranten til tider så fant vi den like fullt god.
For målet – når vi heiste seilet
var noe hvert barn forsto.
Å seile – for selveste livet!

Om det har hver skårunge drømt.
Å kunne se Draugen i «auan»
og spøtte en skrå mot skrømt.
Å være en topplanterne
som svinger i Storhavets takt
og lyser: «Hold fast der ute!
Vi kommer! Vi er på vakt!»

Se denne nydelige filmen fra Redningsselskapet, talesatt av Erik Bye sitt dikt. https://vimeo.com/894598087

Relaterte artikler