Oss og vårt programmet for reduksjon av sykefravær i sykehjem via IA Bransjeprogrammet opplever stor suksess

IA Bransjeprogrammet for sykehjem sitt sykefraværsreduksjonsprogram Oss og vårt, som flere av våre ansatte har deltatt på Training for trainers for å lære, opplever sukess og NRK forteller om dette under.

https://tv.nrk.no/se?v=DKMR98060123

Se også Dette er IA-bransjeprogram sykehjem - KS

Vi har ikke for få hender i pleien på sykehjemmene totalt sett, men når i snitt nesten 15% er syke til enhver tid, blir det for få. Løsningen er å få ned sykefraværet snarere enn å rekruttere flere sykepleiere.

Relaterte artikler