Tilretteleggingsplikt for arbeidsgivere

I Finansavisen diskuterer advokat Jenny Marie Solgaardi Bing Hodneland arbeidsgiveres tilretteleggingsplikt for ansatte med redusert arbeidsevne.  Arbeidsgivere er pliktet til å tilrettelegge for ansatte med redusert arbeidsevne. Dette gjelder permanente funksjonshemninger, og andre kortvarige or langvarige årsaker. Tilretteleggingsplikten krever at arbeidsgivere tilrettelegger så langt som mulig slik at den ansatte kan beholde jobben eller får en passende stilling. I tillegg kan ikke den ansatte bli oppsagt uten en saklig begrunnet årsak. Terskelen for hva dette innebærer er særdeles høy og begrunnelsen blir fortatt under en helhetsvurdering hvor ulike faktorer spiller inn. Videre diskuterer Hodneland to saker hvor det stilles spørsmål til oppsigelsen av ansatte med redusert arbeidsevne.

Vi i Medco dinHMS hjelper deg tilrettelegge for dine ansatte samt skape en trygg arbeidsplass. Besøk våre HMS-tjenester for å lese mer om dine tilbud hos Medco dinHMS.

Relaterte artikler