Vi samarbeider med Bård og har utviklet system for AMU-møter

Har du kontroll på AMU-arbeidet for neste år? Er din virksomhet mellom 30 og 50 ansatte, må dere etablere Arbeidsmiljøutvalg fra 01.01.24. (Er dere over 50 har dere hatt krav om å ha det i mange år). Vi sitter i våre kunders AMU og kan også hjelpe dere å sette opp. Se under kursfanen.

Vi har også bidratt til at Bård, et norskutviklet system for styrearbeid, har laget en AMU-variant som vi også tilbyr som en del av kurset nevnt over Arbeidsmiljøutvalg – Bård styreportal - Få full oversikt over styrearbeidet (brd.no)

Relaterte artikler