Kursdato
25/5/50 0:00
Varighet
09-15
Pris
Språk
Norsk
Format

Om kurset

Kursbeskrivelse

Vi har gleden av å invitere eksisterende-, og potensielle nye kunder til Arbeidsmiljøkurs for arbeidsgivere. Dette er et dagskurs og vil bli gjennomført digitalt via Zoom .

Arbeidsmiljøloven § 3-5 krever at alle virksomheters øverste leder gjennomfører opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Opplæringen baserer seg på Arbeidstilsynets veiledning, og gir en kort innføring i arbeidsmiljølovens bestemmelser og systematisk HMS-arbeid. Målet er at deltakerne skal oppnå en god forståelse for sitt ansvar som arbeidsgivere. Fokus på arbeidsmiljø kan gi gevinst i forhold til sykefravær, trivsel etc.

Målgruppe:

Øverste leder og andre med arbeidsgiveransvar

Forkunnskaper:

Ingen

Praktiske opplysninger:

Kurset arrangeres 11. mai fra kl. 09.00 til kl. 15.00

Kort om kursleder Aud Steiring:​

Aud har arbeidet med arbeidsmiljø i over 30 år. Ti av disse årene var i bedriftshelsetjeneste, deriblant som daglig leder. Hun har lang erfaring med undervisning, kartlegging og utvikling av gode arbeidsmiljø. Aud har også spisskompetanse på opplæring av sjøansatte.

Hun har faglig bakgrunn som sykepleier, med videreutdanning i strategi, ledelse og juss.

Hva vi går gjennom

  • Innføring i Arbeidsmiljøloven
  • Arbeidsgivers ansvar
  • Roller i HMS-arbeidet
  • Krav til arbeidsmiljøet
  • Systematisk HMS-arbeid
  • Tilrettelegging av arbeidet

Kursholdere

Aud Steiring
Aud Steiring
Sykepleier
Meld deg på

Meld deg på her

Form User Icon
Form User Icon
Form User Icon
Form Email Icon
Form Phone Number
Form Phone Number
Ikon av lokasjonspil
Form User Icon
Form User Icon
Ikon av snakkeboble
Eller
Phone Call
02022
Takk, du er nå påmeldt!
Det skjedde en feil!

Kurset er fullt

Vennligst ta kontakt med oss.