Kursdato
9/2/23 8:30
Varighet
9. og 16.februar (to halve dager) klokka 08.30-11.30
Pris
3900,- for kunder med avtale/ 4900,- for kunder uten avtale
Språk
Norsk
Format
Digitalt på Teams

Om kurset

HMS-arbeid er viktig for at bedrifter og arbeidstakere skal kunne ivareta et godt arbeidsmiljø, samt forebygge ulykker og helseplager. Godt systematisk HMS arbeid kan også gi økt lønnsomhet for din virksomhet!

Tilbakemeldinger fra tidligere kurs:

"Engasjerte foredragsholdere!",

"En nyttig dag både for meg personlig og bedriften min"

Innhold/tema:

• Arbeidsmiljøloven med forskrifter

• Roller og ansvar i HMS-arbeidet

• Systematisk HMS-arbeid

• Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

• Helsefremmende ledelse

• Forskning og beste praksis

• Sykefravær- rutiner og regelverk

Innholdet kan variere fra kurs til kurs da vi tilrettelegger undervisningen i forhold til hvilken virksomhet deltagerne kommer fra.

Kurset tilfredsstiller arbeidsmiljølovens krav, og deltakerne får kursbevis.

Ved avmelding senere enn 14 dager før første kursdag faktureres kurset.

Hva vi går gjennom

Kursholdere

Torgeir Elvsås
Torgeir Elvsås
Hilde Saur Brandtsegg
Meld deg på

Meld deg på her.

Form User Icon
Form User Icon
Form User Icon
Form Email Icon
Form Phone Number
Form Phone Number
Ikon av lokasjonspil
Form User Icon
Form User Icon
Ikon av snakkeboble
Eller
Phone Call
02022
Takk, du er nå påmeldt!
Det skjedde en feil!

Kurset er fullt

Vennligst kontakt oss på post@medco-dinhms.no eller 02022 for å høre om ventelisteplass.