Kursdato
25/5/50 0:00
Varighet
Etter avtale
Pris
Etter avtale.
Språk
Norsk
Format

Om kurset

Ergonomi- Økt kunnskapsnivå forebygger mer.

Muskel- og skjelettplager står for en stor del av langtidsfraværet i Norge og er hvert år årsak til at flere millioner dagsverk går tapt. Et ergonomikurs for dine ansatte vil kunne hjelpe deg og din bedrift med å unngå sykdom og belastningsskader. Arsana dinHMS tilbyr bransjespesifikke kurs som hjelper bedriften med å skape sunne og trygge arbeidsforhold.

Ergonomi, fra teori til praksis
Gjennom teori og praktisk undervisning vil ansatte få økt kunnskap om risikofaktorer på egen arbeidsplass. Jeg opplever at kursdeltakerne setter stor pris på praktiske eksempler og øvelse i praksis.
Henrik Søndergaard, Fysioterapeut

Henrik Søndergaard, Fysioterapeut

Ergonomiopplæring - forebygg smerter og overbelastning

Har du den nødvendige kunnskapen?

Ergonomi handler om hvordan vi best mulig kan tilpasse arbeidsoppgavene og arbeidsmiljø til mennesket. Manglende hensyn til ergonomi blant arbeidstakere og arbeidsgivere kan lett føre til belastningsskader og sykdom. Vi kan lære de ansatte å ha fokus på å avdekke risikofaktorer for helseskade og hvordan de selv kan jobbe forebyggende på arbeidsplassen.

Eksempler på områder hvor vi har stor erfaring;

 • Industri
 • Kontor
 • Lager
 • Hotel og restaurasjon
 • Barnehage

Gi dine nyansatte en god start på arbeidsplassen
Det er alltid en fornøyelse å holde kurs for nyansatte og lærlinger – her kan de påvirkes til å ta gode valg og jeg får muligheten til å “kle de godt på” til arbeidsoppgavene de skal utføre – med redusert risiko for overbelastningsskader og smerter.
Henrik Søndergaard

Om kurset

Målsetning:

Et bransjetilpasset ergonomikurs vil sikre at deltakerne får forståelse for å tenke risiko og belastning samt øker kunnskapen om hvordan de best kan forebygge muskel og skjelettplager. Innhold og omfang kan tilpasses den enkelte bedrift. Kurset baseres på aktuelle forskrifter, og tilpasses arbeidsoppgavene til deltakerne.

Målgruppe:

Innhold og omfang kan tilpasses den enkelte bedrift.

Både ledere og ansatte kan delta.

Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper

Varighet:

30 min – 2 timer.

Sted:

Ta kontakt

Tidspunkt:

Ta kontakt

Kursbevis:

Deltakere mottar kursbevis etter godkjent oppmøte og delaktighet.

Påmelding:

Meld deg på her.

Hva vi går gjennom

 • Ergonomi i praksis
 • Hvordan forebygge belastningsplager
 • Relevante hjelpemidler
 • Kroppens oppbygning
 • Praktiske øvelser/trening
 • Relevant lovverk og risikofaktorer
 • Hvordan tilrettelegge med smerter?
 • Kroppens toleransegrenser

Kursholdere

Henrik Søndergaard
Henrik Søndergaard
Fysioterapeut
Meld deg på

Meld deg på her

Form User Icon
Form User Icon
Form User Icon
Form Email Icon
Form Phone Number
Form Phone Number
Ikon av lokasjonspil
Form User Icon
Form User Icon
Ikon av snakkeboble
Eller
Phone Call
02022
Takk, du er nå påmeldt!
Det skjedde en feil!

Kurset er fullt

Vennligst ta kontakt med oss.