Kursdato
2/11/23 8:30
Varighet
2., 3., og 16. november 2023
Pris
8500,- for kunder/9500,- for kunder uten avtale
Språk
Norsk
Format
Fysisk kurs på Steinkjer

Om kurset

Vi ønsker også å motivere til et godt systematisk HMS arbeid og vi legger derfor vekt på en engasjerende og deltagende undervisningsform i kurset.

Målgruppe: Verneombud, tillitsvalgte, ledere/ arbeidsledere og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Innhold/tema:

• Arbeidsmiljøloven med forskrifter

• Roller og ansvar i HMS-arbeidet

• Systematisk HMS-arbeid

• Kartlegging og risikovurdering

• Fysisk og tekniske arbeidsmiljøfaktorer

• Kjemiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer

• Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø

• Helsefremmende arbeidsmiljø

• Forskning og beste praksis

• Ergonomi- forebygging av muskel og skjelettplager

• Sykefravær- rutiner og regelverk

• Bedriftshelsetjenesten og andre eksterne

• Dagens og fremtidens utfordringer i arbeidslivet

Listen er ikke utfyllende.

Vi tilrettelegger undervisningen i forhold til hvilket arbeidsmiljø deltakerne jobber i.

Hva vi går gjennom

Kursholdere

Rådgivere i Medco dinHMS Trøndelag
Rådgivere i Medco dinHMS Trøndelag
Meld deg på

Meld deg på her

Form User Icon
Form User Icon
Form User Icon
Form Email Icon
Form Phone Number
Form Phone Number
Ikon av lokasjonspil
Form User Icon
Form User Icon
Ikon av snakkeboble
Eller
Phone Call
02022
Takk, du er nå påmeldt!
Det skjedde en feil!

Kurset er fullt

Vennligst ta kontakt med oss.